Więcej o Kongresie na stronie http://www.ptreh2019.pl/