Sprawozdanie z Sympozjum 

XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji odbyło się 13-14 października 2017 roku w Rzeszowie.

Przewodni temat Sympozjum to „Rehabilitacja od narodzin do starości”.


    Celem Sympozjum było przedstawienie i rozpowszechnienie wiedzy na temat zasad kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych, popularyzowanie biopsychospołecznego modelu rehabilitacji oraz zwrócenie uwagi na konieczność interdyscyplinarnej współpracy w zespołach rehabilitacyjnych.

Wybitne gremium Komitetu Naukowego zapewniło wysoki poziom merytoryczny Sympozjum. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był: dr hab. n. med., prof. nadzw Jacek Durmała, a Członkami  Komitetu Naukowego byli: dr hab. n. med., prof. nadzw Piotr Majcher, dr n. med. Rafał Sapuła, dr n. med. Jacek Głodzik, dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka, dr hab. n. med., prof. nadzw. Małgorzata Łukowicz, dr hab. n. med., prof. nadzw. Dariusz Jastrzębski, dr hab. n. med., prof. nadzw. Krystyna Księżopolska-Orłowska, dr hab. n. med., prof. nadzw. Dominika Szalewska, dr hab. n. med. prof. nadzw. Beata Tarnacka, dr hab. n. med., prof. nadzw. Marta Woldańska-Okońska, prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, dr n. med. Marek Krasuski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski, prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, dr n. med. Wiesław Rycerski, dr. hab. n. o zdr. , prof. nadzw. Teresa Pop, dr n. med. Jolanta Taczała, prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski, dr n. med. Piotr Tederko, dr hab. n. med., prof. nadzw. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, MD, PhD, assoc. prof. Peter Takać.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była: dr n. med. Lidia Perenc, a Członkami Komitetu Organizacyjnego byli: dr n. med. Jolanta Taczała, lek. Olga Wolińska, lek. Wojciech Kwolek, dr n. med. Grzegorz Przysada, dr n. med. Joanna Grzegorczyk, dr n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, lek. Lucyna Pawluk, lek Mariola Kędra, dr n. o kult. fiz. Jolanta Zwolińska. Współorganizatorami Sympozjum byli Busisnes Service GALOP, Pracownia anatomii prawidłowej, funkcjonalnej i rentgenowskiej Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Laboratorium Innowacyjnych Metod Antropometrycznych Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W Sympozjum brało udział 172 osoby. Prezentacja wykładów monograficznych oraz wyników badań naukowych była prowadzona podczas 1 sesji plenarnej oraz 10 sesji panelowych. Łącznie wygłoszono 47 wystąpień. Podczas multimedialnej ekspozycji plakatów zaprezentowano 13 prac.

Tematy sesji:

 1. Rehabilitacja pacjentów z wielochorobowością
 2. Choroby układu ruchu a rehabilitacja część I
 3. Choroby układu ruchu a rehabilitacja część II
 4. Choroby układu nerwowego a rehabilitacja część I
 5. Choroby układu nerwowego a rehabilitacja część II
 6. Problemy współczesnej rehabilitacji
 7. Choroby nowotworowe a  rehabilitacja
 8. Choroby układu krążenia a rehabilitacja
 9. Choroby układu oddechowego a rehabilitacja
 10. Wady wrodzone, uwarunkowane genetycznie, choroby rzadkie a rehabilitacja
 11. Wcześniactwo, mózgowe porażenie dziecięce a rehabilitacja

 

Komitet Naukowy Sympozjum przyznał 2 wyróżnienia pośród 13 prac z sesji plakatowej:

 • Justyna Frasuńska, Beata Tarnacka, Krzysztof Wasiak:Różnice w barierach społeczno-środkowiskowych pacjentów z  urazem rdzenia kręgowego odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa.
 • Ewa Lenart-Domka, Elżbieta Domka-Jopek, Jolanta Zwolińska:Terapia wymuszona koniecznością u dzieci z postacią połowiczą mózgowego porażenia dziecięcego.

Sympozjum zostało objęte Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Patronami Medialnymi byli: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta codzienna "Nowiny" i portal "Nowiny24", Gazeta codzienna "Super Nowości" i portal "SuperNowości24", portal "RehabilitacjawPolsce.pl", portal "DomyStarości.pl", "Postępy Rehabilitacji".

Partnerami Sympozjum zostali: BTL, Centrum Rehabilitacji Constance Care, EiE (Elektronika i Elektromedycyna), Habilis, Kriomedpol, M&J Corporation, Meden Inmed, Vigo-Ortho, TB Polska, Technomex, Interservis - Targi Rehabilitacji, Trivita, ZUS.