09
10.2023

XX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 
 XX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
8-9. 12.2023r., Pabianice, Fabryka Wełny 
 
„Kompleksowa rehabilitacja, a jakość życia pacjentów"
 
Organizator: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
 

 
cena 400 zł dla członków PTREH
cena 500 zł dla niezrzeszonych PTREH
cena 200zł dla Lekarzy w trakcie specjalizacji Lekarzy Rehabilitacji
Lunch / całodzienna kawa i napoje 8 grudnia (110 zł)
Lunch / całodzienna kawa i napoje 9 grudnia (110 zł)
Bankiet z kolacją – 400 zł
 
Link do programu XX Sympozjum PTREH (program z załącznika)
 
Link do rejestracji pojawi się wkrótce

 

09
10.2023

Pożegnanie Pana Profesora dr hab. Aleksandra Ronikiera

Odszedł od nas Pan Profesor dr hab. Aleksander Ronikier.

     Odszedł wspaniały i dobry Człowiek, wybitny Specjalista, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, wieloletni Redaktor Naczelny kwartalnika "Postępy Rehabilitacji" - najbardziej renomowanego czasopisma z naszej branży w Polsce. Pan Profesor zawsze inspirował i wspierał rozwój naukowy kolejnych pokoleń lekarzy i fizjoterapeutów, był człowiekiem kompromisu, który starał się łączyć członków zespołu rehabilitacyjnego. Autor licznych publikacji, podręczników, rozdziałów w książkach. Pan Profesor specjalizował się w fizjologii wysiłku i diagnostyce funkcjonalnej. Był Dziekanem AWF w Warszawie, wiceprezesem PKOL, dwukrotnym mistrzem Polski w koszykówce, członkiem polskiej kadry w koszykówce, Prezesem AZS. Człowiek niezwykle wszechstronny, potrafiący odnaleźć się w różnych warunkach, zawsze stawiający dobro innych nad swoje "ego". Za zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Kalos Kagathos. Śmierć Pana Profesora Aleksandra Ronikiera to ogromna strata dla naszej społeczności, dla polskiej nauki, sportu i rehabilitacji. Jego pasja, zaangażowanie i wkład w te dziedziny pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Żegnamy Pana Profesora z ogromnym żalem i smutkiem, ale także z wdzięcznością za wszystko, co dla nas zrobił. Żyć będzie zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci. Wielu z nas miało osobistą przyjemność przebywania z Panem Profesorem, rozmów, mądrych porad i pomocy, której nigdy nie odmawiał. Będzie nam Ciebie brakować.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składam wyrazy współczucia i żalu.
Cześć Jego Pamięci! Żegnaj Panie Profesorze! Żegnaj Drogi Olku!


       Pan Profesor był wybitnym naukowcem, pedagogiem i działaczem sportowym. Prof. zw. dr hab. Aleksander Jan Ronikier hr. z Korytnicy herbu Gryf. ur. 13.02.1942, (tytuł hrabiowski Sacri Imperii Romani został przyznany Ronikierom w roku 1596, powtórzony w Austrii 18 marca 1783, i w Rosji 8 marca 1850); W roku 1963 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego ze specjalizacją rehabilitacja, a w roku 1971 Uniwersytet M. C. Skłodowskiej w Lublinie uzyskując tytuł magistra biologii ze specjalizacją fizjologii człowieka.
W roku 1972 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej ze specjalnością z zakresu fizjologii człowieka, w roku 1983 doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej ze specjalnością w zakresie fizjologii wysiłku, w roku 1992 otrzymał tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej.
Od 1963 r. był pracownikiem akademickim Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Anatomii i Fizjologii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach 1984-2002 był profesorem na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie, od 1995 do 2009 kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa, a od 2009 r. kierownikiem Zakładu Fizjologii Człowieka tej Katedry. W latach 1987-1992 pełnił funkcję dziekana Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie.
W latach 1980-1984 – pracował jako profesor na Wydziale Fizjologii i Wychowania Zdrowotnego w Ahmadu Bello University w Zarii (Nigeria), a od 1995 do 2013 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie - obecnie Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie.
Członek wielu towarzystw naukowych i organizacji zawodowych, głównie w zakresie sportu i rekreacji, w tym: członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, członek Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego Członek Komitetu Wykonawczego ENGSO (European Non – Govermental Sports Organisation w latach 1994-2000), członek Komisji „Sport w Unii Europejskiej” EOC (European Olimpic Committees), członek Zespołu CAFDIS Unii Europejskiej (Concerted Action in the Fight Against Doping In Sport). Członek Komisji „Sport w Unii Europejskiej” EOC (European Olimpic Committees), członek Komitetu Wykonawczego FISU (International University Sport Federation) w latach 1988 – 1995, członek Zespołu CAFDIS Unii Europejskiej (Concerted Action in the Fight Against Doping in Sport). Członek Komisji „Sport w Unii Europejskiej” EOC (European Olimpic Committees).Od 1993 roku był Członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Sprawował funkcję eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Edukacji i Sportu. W latach 1994-1998 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Koszykówki, a od 1997r. wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był ekspertem Ministerstwa Zdrowia do spraw programów i planów nauczania na kierunkach fizjoterapii. W latach 2000-2005 – był ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. członkiem redakcji czasopism: Fizjoterapia, Medycyna Sportowa, Wychowanie Fizyczne i Sport.
Był założycielem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Był również Redaktorem Naczelnym „Postępów Rehabilitacji”, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. W dorobku naukowym i metodycznym ma ponad 60 publikacji, w tym 4 podręczniki akademickie. Jest recenzentem licznych projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz nominacji profesorskich. Poza karierą naukową był aktywnym sportowcem, potem działaczem sportowym. To Mistrz Polski w koszykówce juniorów w 1963 r. i seniorów w 1967 r., członek Kadry Narodowej w tej dyscyplinie sportu.

 

Prezes PTReh
dr n. med. Rafał Sapuła.

12
09.2023

Konferencja Rehabilitacji przy targach PTAK

Więcej informacji na temat targów oraz konferencji: targi, konferencja

 

01
06.2023

Zaproszenie na konferencję - Jak nauczać rehabilitacji?

Więcej informacji oraz rejestracja tutaj.

07
05.2023

Zaproszenie na konferencję - Jak nauczać rehabilitacji?

Więcej informacji oraz rejestracja tutaj.

29
04.2023

ESPRM UEMS-PRM SCHOOL on "Rehabilitation of pain and pain-related disability”

 

 

 

 Więcej informacji oraz link do programu

 

29
04.2023

Rekomendowane ośrodki wykorzystujące toksynę botulinową w leczeniu spastyczności

 

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące

kursy z podawania toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności:

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia (podpisująca certyfikaty)

Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8

Dr Sławomir Zaborek

Lublin

Szpital i Przychodnia ŻAGIEL MED
ul. Tetmajera 21

Dr Sławomir Zaborek

Kraków

NEUROSFERA ul Markowskiego 4/1A
31-881 Kraków 

Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek

Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Jana III Sobieskiego 9

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 Warszawa

Terapia Neurologiczna Samodzielni
ul. Maurycego Mochnackiego 10

 Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

 

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące kursy z podawania

toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym:

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia (podpisująca certyfikaty)

Zagórze

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy

Dr n. med. Marcin Bonikowski

 

04
04.2023

Konferencja: Zespoły przeciążeniowe w sporcie

Zapraszamy na konferencję naukową na temat: Zespoły przeciążeniowe w sporcie, której patronem naukowym jest m.i.n. P.T.Rehabilitacji.

 

Koszt uczestnictwa w konferencji dla wszystkich, którzy zarejestrują się przed 07.04.2023 wynosi 100 zł. Rejestracja po dniu 07.04.2023 wynosi 300 zł.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: https://cmtkonferencje.pl/

Link do filmu promującego wydarzenie: https://youtu.be/4ybGUANm_bM

 

 

19
03.2023

System SORGA - System Obsługi Organizacji

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

 SORGA (System Obsługi Organizacji), to pierwsza w Polsce platforma klasy MMS (Membership Management Systems), dedykowana specjalnie dla organizacji członkowskich, to jest stowarzyszeń, klubów, związków, federacji, izb, fundacji, zrzeszeń itp.

Specjalny panel umożliwia każdemu członkowi po zalogowaniu między innymi wgląd lub aktualizację swoich danych rejestracyjnych, podgląd lub opłatę składek czy też bieżący dostęp do kierowanej do niego korespondencji i ważnych dokumentów.

 

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji już może korzystać z systemu SORGA. Większość funkcjonalności została już udostępniona.

 Składki Członkowskie należy wpłacać tylko przez system SORGA (termin płatności bieżących składek to 30.04.2023)

 

Wnioski rekrutacyjne osób chcących przystąpić do PTReh również są obsługiwane elektroniczne poprzez SORGA. Informacje dotyczące sposobu przystąpienia do Towarzystwa zostały zaktualizowane w zakładce Członkowstwo.

 

27
02.2023

Ryszard Kinalski

Dnia 22 lutego 2023 roku zmarł dr hab. n. med. Ryszard Kinalski.

 

Urodził się w 1929 roku we Lwowie.

     W latach 1947-1950 studiował w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył z tytułem magistra wychowania fizycznego. Kontynuował naukę w Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w 1955 r. uzyskał tytuł lekarza medycyny.

     Tuż po studiach, w 1956 r. związał się zawodowo z Gabinetem Fizjoterapii w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku. Dzięki Jego staraniom, w 1965 r. otwarto pod Jego kierownictwem 62-łóżkowy Oddział Rehabilitacji Leczniczej w Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Białymstoku.  W ramach oddziału zorganizował w 1986 r. Pracownię Neurofizjologii Klinicznej. Pracę w Akademii Medycznej w Białymstoku poświęcał również edukacji studentów medycyny (1983-1995).

     Profesor doskonale potrafił łączyć mnogie czynności zawodowe w pracą administracyjną. W latach 1965-1995 był Specjalistą Wojewódzkim do spraw Rehabilitacji na terenie województw: białostockiego, suwalskiego i bialskopodlaskiego.

     Profesor swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał liczne towarzystwa: Polskie Towarzystwo Neurologiczne (od 1956 r.), Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (od 1961 r.), Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (od 1978 r.), Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (od 1985 r.). W latach 1988-1995 był Członkiem Komitetu Rehabilitacji PAN. Czynnie współpracował z WHO.

     Przejście na emeryturę w 1995 r. nie przeszkodziło Profesorowi pracować twórczo. Tym razem los złączył Go z Akademią Medyczną w Bydgoszczy, w której stworzył pierwszą w Polsce Katedrę i Zakład Neurofizjologii Klinicznej. Tamże, w latach 2000-2005 kształcił roczniki studentów, dojeżdżając do pracy z… Białegostoku.

     W 2005 r. związał się z Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku, gdzie został kierownikiem Pracowni Neurofizjologii Klinicznej Zakładu Fizjoterapii.

     Profesor Ryszard Kinalski był autorem 29 publikacji z notowanymi licznymi cytowaniami Jego prac. Był autorem niezwykle popularnego podręcznika „Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji” oraz współautorem podręcznika „Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii”.

 

Cześć Jego Pamięci!

 

Dr n. med. Jarosław Tałałaj

Przewodniczący Oddziału Podlaskiego

Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

22
02.2023

Spotkanie medyczne: Oblicza nowoczesnej rehabilitacji

 
Serdecznie zapraszamy Wszystkich chętnych!
 Dziękujemy firmie Technomex za owocną współpracę

 

22
02.2023

Konferencja - Metody Rehabilitacji w Chorobach Cywilizacyjnych część I Otyłość

Uprzejmie powiadamiamy o konferencji organizowanej przez Sekcję Rehabilitacji w Chorobach Cywilizacyjnych wraz z Lubelskim Oddziałem PTReh pod tytułem Metody Rehabilitacji w Chorobach Cywilizacyjnych część I Otyłość, która odbędzie się 18 marca 2023 roku o godzinie 10:00 na Auli Instytutu Medycyny Wsi ul. Jaczewskiego 2.
Konferencja zapoczątkuje cykl spotkań stacjonarnych i/lub online.

Rejestracja uczestnictwa dostępna pod LINKIEM

 

Więcej szczegółowych informacji w zakładce Konferencje.