24
12.2022

Ośrodki rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji prowadzące kursy z podawania toksyny botulinowej

 

Miasto

Ośrodek Szkoleniowy

Osoba potwierdzająca przeprowadzenie szkolenia
(podpisująca certyfikaty)

w leczeniu spastyczności osób dorosłym (m.in. po udarze mózgu)

Lublin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, Lublin

Dr Sławomir Zaborek

Warszawa

Instytut Psychiatrii i Neurologii,
ul. Jana III Sobieskiego 9, Warszawa

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

w leczeniu spastyczności dzieci i młodzieży (m.in. w mózgowym porażeniu dziecięcym) 

Zagórze k. Warszawy

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.
w Zagórzu k. Warszawy

Dr n. med. Marcin Bonikowski

 

11
07.2022

Nominacja Prof. Małgorzaty Łukowicz

Dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP, kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP w Otwocku, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji została powołana przez Ministra Zdrowia na Krajowego Konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

 

Prof. Małgorzata Łukowicz ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 1996 roku. Następnie zdobyła specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizykalnej.

Pełniła obowiązki kierownika Kliniki Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a następnie była kierownikiem Kliniki Rehabilitacji IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Obecnie kieruje Kliniką Rehabilitacji CMKP w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Grucy w Otwocku.

Działalność naukową rozpoczęła w CM UMK w Bydgoszczy: w 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży Bydgoszczy w wieku od 7 do 15 lat na podstawie badań z lat 1988-1998”. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ocena wyników leczenia usprawniającego pacjentów po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych oraz nieurazowych uszkodzeniach mózgu”.

Prof. Małgorzata Łukowicz jest autorem ponad 400 publikacji, 60 opublikowanych doniesień zjazdowych, 27 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, redaktorem podręcznika „Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne”.

Prof. Małgorzata Łukowicz jest promotorem ponad 100 prac magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz 4 rozpraw doktorskich. Była ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z zakresu rehabilitacji neurologicznej oraz pediatrycznej.

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

 

01
05.2022

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 13-14.05.2022 Kraków

 

 

 

Szczegóły

14
04.2022

Informacja dla Walnego Zgromadzenia

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dla Walnego Zgromadzenia.pdf)Informacja dla Walnego Zgromadzenia[ ]170 kB
10
04.2022

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

 

30
03.2022

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

 

 

Szczegóły

28
03.2022

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda" 20-21.05.2022

 

NOWOCZESNY TRENING FUNKCJONALNY W FIZJOTERAPII

TRENING FUNKCJONALNY CZY MEDYCZNY

20-21.05.2022 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KOMUNIKAT II

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

ORGANIZATOR

 

             

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

PARTNERZY

         

28
03.2022

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

 

 

 

Wydział Rehabilitacji

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

zaprasza na

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych

„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

27 maja 2022 r.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, studentów i doktorantów. 

Zapraszamy serdecznie!

https://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/skn

02
03.2022

Żegnaj Przyjacielu

 

 

Z wielkim bólem i smutkiem informujemy o nagłej śmierci Pana Profesora Piotra Majchera, Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, doktora habilitowanego, profesora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Pan Profesor zmarł 28 lutego 2022r., przeżywszy 57 lat. Straciliśmy wyjątkowego człowieka, mądrego, silnego, wybitnie zaangażowanego w problemy polskiej rehabilitacji. Straciliśmy lekarza, który z wielką pasją i oddaniem leczył swoich pacjentów. Profesor Piotr Majcher był wzorem pracowitości, szybkości i sprawności działania. Nie bał się trudnych spraw i nowych wyzwań. Potrafił szukać kompromisów, ale był zawsze stanowczy i robił wszystko, aby polska rehabilitacja rozwijała się dynamicznie.
Straciliśmy oddanego nauczyciela akademickiego, wychowawcę i mentora lekarzy.Straciliśmy przyjaciela, który był zawsze bezpośredni, otwarty, o niepowtarzalnym poczuciu humoru. Odszedł wspaniały człowiek - pozostaniesz Piotrze w naszej wiecznej pamięci. Bardzo nam Ciebie brakuje.
Z głębokim żalem żegnamy Pana Profesora Piotra Majchera oraz składamy wyrazy współczucia Jego Żonie, Dzieciom, Wnukom i bliskim.


Nabożeństwo żałobne w intencji Ś.P. Pana Profesora Piotra Majchera odprawione zostanie w Kościele parafialnym w Motyczu w dniu 7 marca 2022r. (poniedziałek) o godz.11:00.

Piotr Majcher tytuł zawodowy lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie w 1989r. W 1996r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych, a w 1997r. ukończył z wyróżnieniem specjalizację II stopnia z rehabilitacji medycznej. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 2010r. W latach 1989-2004 pracował w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od roku 2004 był kierownikiem Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2006-2017 kierował Ośrodkiem Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie, gdzie zajmował się przede wszystkim rehabilitacją onkologiczną, rozwijając tą gałąź rehabilitacji w Polsce. Od października 2017r. do listopada 2021r. kierował Oddziałem Rehabilitacji 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. W latach 2012-2015 był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa lubelskiego. W dniu 5 lipca 2018r. został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej, stanowisko to sprawował do teraz. Od 1990r. był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, gdzie od 2010r. pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Rehabilitacji Onkologicznej. Od 2013r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego, a w dniu 13 września 2019r. został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Pełnił wiele funkcji doradczych i edukacyjnych jako: konsultant medyczny i pełnomocnik ds. rozwoju naukowo-dydaktycznego uzdrowiska w Nałęczowie, członek Krajowej Rady Onkologii przy Ministrze Zdrowia, Wiceprzewodniczący Narodowej Rady Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ekspert w Zespole ds. opracowania koncepcji nowej ustawy o leczeniu uzdrowiskowym, ekspert Ministerstwa Zdrowia do spraw Map Potrzeb Zdrowotnych, zzłonek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jako lekarz i ekspert w swojej dziedzinie, był także biegłym sądowym. Jako naukowiec, Profesor Piotr Majcher jest autorem 359 publikacji naukowych (165 prac oryginalnych) oraz promotorem dziesięciu rozpraw doktorskich, jak również członkiem rad naukowych i konsultantem czasopism naukowych: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Polski Przegląd Rehabilitacji.

26
10.2021

Tytuł Doktora Honoris Causa dla Profesora Krzysztofa Klukowskiego

 

 

26
10.2021

100-lecie Profesora Mariana Weissa

 

17
09.2021

Smutna Wiadomość