Siedziba Oddziału:

Zamojska Klinika Rehabilitacji
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

Tel: +48 84 677 67 60
Fax: +48 84 677 67 61

Przewodniczący: dr n. med. Rafał Sapuła
Sekretarz: mgr Marta Topolska
Skarbnik: mgr Paweł Trzebiński

Członkowie Zarządu:
dr n. med. Krzysztof Mataczyński
lek. Anna Gospodaryk
mgr Rafał Burak
mgr Adam Topolski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: dr hab. n. med. Piotr Majcher
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
lek. Anna Mazur-Maj
mgr Teresa Stawińska

 

Od 01.01.2016r. składkę członkowską należy wpłacać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100zł za rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba
np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, za 2016, oddział Łódzki PTReh.