Poniżej wstępny plan posiedzeń naukowych Oddziału Mazowieckiego w 2020 roku. Program naszych działań będzie uzupełniany w miarę dalszych ustaleń.

18 Stycznia 2020. Godz. 09:00; Warszawa, pl. Trzech Krzyży 4/6.

Oddziały Mazowieckie

Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Sekcja Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Zawroty głowy u seniorów – problem interdyscyplinarny


14 Marca 2020 Godz. 09:30; Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa, Kasprzaka 49.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Etiologia, patogeneza, diagnostyka i leczenie pozastawowych zespołów bólowych (PZB).

Warsztat: Zastosowanie Kinesiology Tapingu w leczeniu PZB


25 kwietnia 2020 Godz. 09:30; ul. Ożarowska 75a, Warszawa.

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży STOCER.

Wady dysraficzne

 

9 maja 2020 Godz. 10:00; Konstancin, Gąsiorowskiego 12/14.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Walne zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału Mazowieckiego PTReh

 

10 września 2020 godz. 10.00, Ciechanów (Opinogóra)

Wojewódzki Szpital Zespolony w Ciechanowie

Oddział Rehabilitacji: kierownik: lek med. Krystyna Kałużyńska

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

Oddział Neurologii

Zespół bolesnego barku - problem interdyscyplinarny

 

 Listopad 2020, Warszawa

Klinika Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Zakład Techniki Rzeczywistości Wirtualnej:

Analiza ruchu i postawy z wykorzystaniem pomiarów optycznych