Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 11 listopada 2020 roku odszedł nagle
nasz Kolega

ś p. 
lek med. Wojciech Kordowicz

od 1982 roku związany z Centrum Rehabilitacji „STOCER” im. Prof. Mariana Weissa w Konstancinie, w którym w latach 1998-2008 był Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji Socjalno Zawodowej Stołecznego (XII), w latach 2008-2010 Zastępcą Ordynatora Rehabilitacji Kompleksowej Dzieci i Młodzieży (XIIIB). Od 2010 pracował w Uzdrowisku Konstancin Zdrój S.A., gdzie w latach 2010-2014 był Kierownikiem Zakładu Rehabilitacyjnego, w latach 2014-2017 był Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacji Neurologicznej, w latach 2017-2019 był Kierownikiem Oddziału Rehabilitacji i Kierwnikiem Oddziału Uzdrowiskowego Rehabilitacji Neurologicznej, zas od 2019 roku był Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji ZUS w Uzdrowisku Konstancin - Zdrój S.A.


serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom Pana Doktora składa

Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji