Dzień dobry,
zapraszamy na najbliższe zebranie
Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
w czwartek 13.06.2019 roku o godzinie 18.00
w sali seminaryjnej Kliniki Rehabilitacji UCK GUMed.
 
Tematem części naukowo-szkoleniowej będzie nowoczesne leczenie inwazyjne udaru niedokrwiennego mózgu,
a następnie odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Pomorskiego PTReh.
Szczegóły w załączniku oraz na stronie http://www.ptreh.com/oddzialy/pomorski
 
Zapraszamy też do udziału w X Międzynarodowym Kongresie PTReh 12-14.09.2019 w Gdańsku
- dla członków PTReh opłacających składki obowiązuje niższa opłata zjazdowa.
 
Zapraszamy serdecznie,
dr n med. Joanna Jabłońska-Brudło
Przewodnicząca Oddziału Pomorskiego PTReh