Określenie “Post-intensive care syndrome” stosowane jest do niepełnosprawności będącej konsekwencją intensywnego leczenia, jak i stanu zdrowia przynoszącej jej potrzebę. W jego skład wchodzą zaburzenia funkcji poznawczych, psychicznych i fizycznych wpływające na jakość życia. Najnowszy przegląd Cochrane podsumowuje aktualne dowody na skuteczność i bezpieczeństwo wczesnej interwencji, w tym mobilizacji i / lub ćwiczeń czynnych u pacjentów cierpiących z powodu takich objawów.

Przegląd analizuje wyniki czterech randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 690 uczestników. Stwierdzono występowanie korzyści w zakresie powrotu do samodzielności i funkcjonalnej i poprawy dystansu marszu u osób korzystających z takich interwencji mimo istnienia ograniczeń jakości wyników wynikającej ze zróżnicowania metodologicznego badań. Czytaj więcej