W najnowszym newsletterze Cochrane Rehabilitation znjadują się aktualizacje dowodów naukowych istotne dla rehabilitacji, zgodne z metodyką Cochrane.

Czytamy między:

Czy informacja zwrotna na temat aktywności fizycznej może poprawić chęć uczestniczenia w ćwiczeniach u osób po udarze mózgu?

Udar mózgu należy do głównych przyczyn niepełnosprawności. Do oczekiwanych istotnych efektów rehabilitacji osób po udarze mózgu należą promocja poprawy funkcjonalnej i zapobieganie wtórnym epizodom naczyniowym. Regularna aktywność fizyczna jest jedną z najważniejszych strategii zdrowia dla populacji ogólnej i powinna być stosowana także wobec osób po udarze mózgu. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom starszym co najmniej 150 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej intensywności tygodniowo. Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zalecane jest uprawianie aktywności fizycznej w celu poprawy równowagi i zapobiegania upadkom przez przynajmniej 3 dni w tygodniu. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia im dostosowanie się do tych zaleceń rekomenduje się utrzymanie aktywności fizycznej w stopniu na jaki pozwalają na to możliwości i warunki. Obecnie dostępne są na rynku różnego rodzaju monitory aktywności fizycznej m. in. aplikacje na smartfony. Ich celem jest optymalizacja aktywności fizycznej użytkowników. Celem Systematycznego Przeglądu Cochrane było badanie, czy istnieją wiarygodne dowody na skuteczność takich urządzeń w populacji osób po udarze mózgu. 

Organiczna ilość i niska jakość zidentyfikowanych publikacji uniemożliwiła Autorom wyciągnijcie wniosków opartych na mocnych dowodach. Wydaje się, że używanie monitorów aktywności w celu dostarczenia użytecznej informacji zwrotnej na temat aktywności fizycznej nie może samo w sobie zwiększyć poziomu aktywności fizycznej u osób z udarem. Biorąc pod uwagę złożoność czynników zakłócających, dalsze badania powinny skupić się na określeniu, czy monitory aktywności mogą zapewnić wartość dodaną do strukturalnych programów modyfikujących zachowania zdrowotne mające na celu poprawę aktywności fizycznej.