Okres pandemii COVID-19 łączy się z utrudnieniem realizacji usług z dziedziny rehabilitacji medycznej. Pandemiczny kryzys jest również okazją do wykazania znaczenia rehabilitacji także u osób z zaburzeniami funkcjonalnymi występującymi w związku COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zapoczątkowała w ramach programu Rehabilitacja 2030 inicjatywę zbieranie opisów przypadków zespołu post-COVID. W imieniu Zarządu Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS mam przyjemność zachęcić Państwa Lekarzy Rehabilitacji medycznej do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Inicjatywa obejmuje wszystkie państwa członkowskie WHO i wszystkie placówki ochrony zdrowia. Zaprezentowana poniżej platforma przeznaczona do dokumentowania średnio- i długoterminowych konsekwencji COVID-19 służy do raportowania w sposób anonimowy informacji klinicznych. Zachęcam do udziału.

Link formularza zgłaszania przypadku post-COVID-19