"Międzynarodowe Dni ” są organizowane z okazji ważnych aspektów ludzkiego życia i historii. Zgodnie z sugestią Prevention Committee, International Spinal Cord Society (ISCoS) Międzynarodowy Dzień Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego obchodzony jest każdego 5 września z zamiarem zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie przyczyn udzkorzeń i specjalnych potrzeb osób żyjących z ich konsekwencjami. Zakłada się, że zwiększenie świadomości społecznej w kwestii przyn i konsekwencji uszkodzeń rdzenia kręgowego poprawi szanse powodzenia programów profilaktycznych i zwiększy szansę osób z niepełnosprawnością na właczenie do aktywnego życia.

Przy okazji prezentujemy zapowiedź 60 Dorocznego Spotkania Międzynarodowego Towarzystwa Uszkodzeń Rdzenia Kręgowego ISCoS