W dniach 23-26 marca 2022 odbyło się zgromadzenie ogólne UEMS-PRM Section & Board, w którym wzięli udział delegaci NRL z rekomendacji ZG PTReh prof dr hab. n. med. Jolanta Kujawa i dr med. Piotr Tederko. Prosimy  zapoznanie się z załączonym poniżej sprawozdaniem.