Wzbogacanie środowiska jako uzupełniająca interwencja w rehabilitacji po udarze i innych niepostępujących uszkodzeniach mózgu

Aktualny przegląd systematyczny Cochrane bada dowody na skuteczność oddziaływania wzbogaconego środowiska na samopoczucie, umiejętności radzenie sobie, funkcjonowanie i jakość życia osób z konsekwencjami udaru lub innym niepostępującym uszkodzeniem mózgu. Czytaj dalej. (Streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska)

Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami poznawczymi w wyniku udaru mózgu

Czy terapia zajęciowa poprawia funkcje poznawcze oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności osób z zaburzeniami funkcji poznawczych po udarze mózgu? Czytaj dalej. (Streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska)