W dniach 8-9 września 2022 odbyło się zgromadzenie ogólne UEMS-PRM Section & Board, w którym wziął udział dr hab. med. Piotr Tederko jako delegat NRL z rekomendacji ZG PTReh. Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej sprawozdaniem.