Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego?

Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS) to bolesna i upośledzająca dysfunkcja, które może wystąpić po urazie lub zabiegu operacyjnym. Chociaż fizjoterapia jest powszechnie zalecana w CRPS ze względu na oczekiwane zmniejszenie nasilenia wpływu choroby na funkcjonowanie, nie ma pewności, czy interwencja ta rzeczywiście redukuje niepełnosprawność i ból w CRPS. Czytaj dalej ...streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Profilaktyka upadków u osób z chorobą Parkinsona

Upadki są jednym z częstszych problemów funkcjonalnych związanych z chorobą Parkinsona. Wiedza na temat skutecznych strategii zapobiegania upadkom pomoże we wdrożeniu skutecznych działań prewencyjnych. Aktualny przegląd Cochrane odpowiada na pytanie dotyczące skuteczności interwencji mających na celu zmniejszenie liczby upadków u chorych dotknietych chorobą Parkinsona. Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska