Gorąco zachęcam Lekarzy Specjalistów Rehabilitacji Medycznej do zdobywania Europejskiego dyplomu specjalizacyjnego Fellow of Euopean Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Tytuł ten świadczy o o osiągnięciu europejskiego standardu kompetencji w zakresie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (physical and rehabilitation medicine - PRM) jest rozpoznawany w krajach UE i EFTA, pozwala starać się o certyfikat osoby szkolącej w zakresie PRM (wymóg niezbędny w przypadku osoby kierującej ośrodkiem szkoleniowym ubiegającym się o certyfikat instytucji szkoleniowej uznanej przez EBPRM), uprawnia do zredukowanych opłat wpisowych na kongresach akredytowanych przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji i ulg przy prenumeracie oficjalnych czasopism UEMS-PRM Section and Board (European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Journal of Rehabilitation Medicine, Journal of Physical and Rehabilitation Medicine Stuttgart, International Journal of Rehabilitation Researches, Annals of Physical and Rehabilitation Medicine). Szczegóły zdobywania tytułu droga egzaminu znajdują się poniżej.