Światowy Dzień Porażenia Mózgowego  to inicjatywa poświęcona ludziom żyjącym z konsekwencjami tego uszkodzenia oraz ich rodzinom. Specjalne działania w ramach obchodów Światowego Dnia Porażenia Mózgowego podjęte są w ponad 60 krajach. 

Porażenie Mózgowe to grupa nieodwracalnych zaburzeń funkcji ruchu i postawy ciała, którym towarzyszą różnie wyrażone dysfunkcje czuciowe, umysłowe, dotyczące narządów zmysłów, postrzegania, przemieszczania się, kończyn górnych. Deficyty ruchowe u osób z porażeniem mógowym to nie tylko trudności z wykonaniem, ale także planowaniem i koordynacją ruchu. Istnieje potrzeba szerokiego spektrum terapii skupionych na spełnieniu potrzeb funckjonalnych. Wieloprofesjonaly zespół terapeutyczny musi realizować zorientowany na cel proram terapeutyczny dążąc do poprawy uczestniczenia pacjenta we wszystkich obszarach życia.

ESPRM jest zaanagażowane w działania naukowe i społeczne na rzecz osób z mózgowym porażeniem. Przykłady tych aktywności obejmują działania podejmowane w ramach Komitetu specjalnych zainteresowań naukowych Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji dla Dzieci, publikację wytycznych na temat roli specjalisty rehabilitacji w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym (wraz z Sekcją UEMS-PRM), a także specjalną sesję naukową w ramach 21 Kongresu Towarzystwa w Wilnie w 2018 roku.

Czytaj więcej w specjalnym newsletterze ESPRM