18
12.2017

Zdalny Kurs zasady i praktyka zachowawczego leczenia skolioz - aktualizacja

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Mam przyjemność powiadomić o otwarciu rejestracji uczestników trzeciej edycji międzynarodowego zdalnego kursu "Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT)" kierowanego przez prof. Stefano Negrini.  Kurs ma na celu szerzenie zaktualizowanej wiedzy na temat zachowawczego leczenia skolioz wśród uczestników z całego świata. Autorzy Kursu to uznane na świecie największe autorytety w dziedzinie leczenia skolioz. Trzecia edycja kursu będzie trwać 10 miesięcy, od lutego do listopada 2018.

Aby dowiedzieć się więcej o współczesnym sposobie realizacji kursu zapraszam na lekcję pokazową  zaczerpniętą z tegorocznej 2 edycji kursu, udostępnionej za darmo.

Jednocześnie informuję o możliwości uzyskania 50% zniżki w opłacie rejestracyjnej dla osób specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

17
12.2017

Życzenia Święteczne od Cochrane Rehabilitation

Komitet Sterujący Cochrane Rehabilitation dzieli się z Państwem przemyśleniami na koniec pierwszego roku inicjatywy tworzenia i szerzenia systematycznie opracowanej i opartej na dowodach wiedzy na temat rehabilitacji. Zapraszamy do czytania świątecznego newslettera.

16
12.2017

Wilno dla młodych lekarzy rehabilitacji

Koledzy  z Litwy zapraszają na 21 Kongres Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Towarzystwo w swoim newsletterze podkreśla znaczenie spotkania dla młodych lekarzy rehabilitacji nie tylko ze względu na bogaty program naukowo-edukacyjny, a wszczególności przeznaczony dla lekarzy specjalizaujących się trakt wykładów pod nazwą Europjeska Szkoła Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Wilnie.

Kongres może stać się miejscem powstania międzynarodowej społecznej sieci młodych lekarzy specjalistów lub specjalizujących się w rehabilitacji medycznej. Taka inicjatywa stanowi dopełnienie do międzynarodowych szkoleń, inicjatyw naukowych i konkursów przeznaczonych dla wspierania tej ambitnej i różnorodnej grupy uzdolnionych ludzi. Korzyścią z sieci społecznej jest nawiązanie bliższych relacji tak cennych w kontekście późniejszej międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, dzielenia się poglądami i łączenia pasjami, także pozamedycznymi (np. sport, turystyka, rozwijanie talentów twórczych).

Jeśli jesteś zainteresowany/a lub chcesz się zaangazować:

1. Odwiedź stronę Kongresu
2. Kliknij "Attend to the Event"
3. wstaw komentarze, video, fotografie, podziel się pomysłami, informacjami i wejdź w sieć wydarzeń 21 Kongresu ESPRM.

 

13
12.2017

Badanie w ramach projektu Brain4Train

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam do udziału w międzynarodowym badaniu ankietowym w ramach projektu BRAIN4TRAIN.

Badanie jest wspierane przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, ma na celu poznanie opinii ekspertów na temat zastosowania wirtualnej rzeczywistości w rehabiliacji osób z udarem mózgu. Szerzej o inicjatywie badawczej pisze prof. Enrique Varela Donoso, przewodniczący Komitetu Praktyki Profesjonalnej Sekcji UEMS-PRM w newsletterze. Bardzo proszę o poświęcenie kilku minut i wypełnienie kwestionariusza.

dr med. Piotr Tederko

Delegat NRL do Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of PRM)

26
11.2017

Zdalny Kurs zasady i praktyka zachowawczego leczenia skolioz

Mam przyjemność zapowiedzieć trzecią edycję kursu "Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT)" urządzanego przez ISICO - Italian Scientific Spine Institute. Kierownikiem kursu jest prof. Stefano Negrini. Kurs składa się z 12 modułów, z ktorych każdy zawiera trzy 45-minutowe wykłady teoretyczne, odniesienia do rekomendowanych publikacji naukowych, grupy dyskusyjne, oraz sesje on-line z prezentacją przypadków klinicznych. Organizator udostępnił próbną wersję zawierającą wybrany moduł z tegorocznej edycji kursu. Proszę o zapoznanie się z warunkami udziału w kursie oraz prezentacją całego wydarzenia zamieszczoną tutaj.