05
10.2017

6 października – Światowy Dzień Porażenia Mózgowego

Światowy Dzień Porażenia Mózgowego  to inicjatywa poświęcona ludziom żyjącym z konsekwencjami tego uszkodzenia oraz ich rodzinom. Specjalne działania w ramach obchodów Światowego Dnia Porażenia Mózgowego podjęte są w ponad 60 krajach. 

Porażenie Mózgowe to grupa nieodwracalnych zaburzeń funkcji ruchu i postawy ciała, którym towarzyszą różnie wyrażone dysfunkcje czuciowe, umysłowe, dotyczące narządów zmysłów, postrzegania, przemieszczania się, kończyn górnych. Deficyty ruchowe u osób z porażeniem mógowym to nie tylko trudności z wykonaniem, ale także planowaniem i koordynacją ruchu. Istnieje potrzeba szerokiego spektrum terapii skupionych na spełnieniu potrzeb funckjonalnych. Wieloprofesjonaly zespół terapeutyczny musi realizować zorientowany na cel proram terapeutyczny dążąc do poprawy uczestniczenia pacjenta we wszystkich obszarach życia.

ESPRM jest zaanagażowane w działania naukowe i społeczne na rzecz osób z mózgowym porażeniem. Przykłady tych aktywności obejmują działania podejmowane w ramach Komitetu specjalnych zainteresowań naukowych Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji dla Dzieci, publikację wytycznych na temat roli specjalisty rehabilitacji w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym (wraz z Sekcją UEMS-PRM), a także specjalną sesję naukową w ramach 21 Kongresu Towarzystwa w Wilnie w 2018 roku.

Czytaj więcej w specjalnym newsletterze ESPRM

 

02
10.2017

Sprawozdanie ze Zgromadzeń Ogólnych ESPRM i UEMS-PRM (jesień 2017)

W dniach 6-9 wrzesnia w Bratysławie odbytło sie Zgromadzenie Ogólne ESPRM i UEMS-PRM. Wzięli w nim udział nasi delegaci prof. Jolanta Kujawa i dr Piotr Tederko. Proszę o znapoznanie się ze sprawozdaniem z tych wydarzeń. 

02
10.2017

Sprawozdanie prof. Jolanty Kujawy, delegata PTReh do ISPRM (2017)

W dniach 30 kwietnia - 4 maja 2017 odbyło się Zgromadzenie Ogólne ISPRM. Proszę o zapomanaie się sprawozdaniem naszego Delegata, Pani Profesor Jolanty Kujawy 

02
10.2017

Cochrane Rehabilitation - newsletter

Prosze o zapoznanie sie z newsletterem Cochrane Rehabilitation wydanym po tegoroczym wrześniowym szczycie Cochrane w Cape Town, RPA. 

02
10.2017

Pilne: Dotyczy 21 Kongresu Europejskiego Towarzystwa medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

15 października 2017  mija termin nadsyłania streszszczeń na 21 Kongres Europjeskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej  i Rehabilitacji w Wilnie, w dniach 1-6 maja 2018.

Inne ważne daty:
20 grudnia 2017: informacja o przyjęciu prac

21 stycznia 2018: zakończenie rejestracji za najniższą opłatą: normalna rejestracja: 600 Euro; członkowie ISPRM, ESPRM, delegaci do UEMS-PRM - 550 Euro; członowie indywidualni ESPRM: 450 Euro, specjalizanci w rehabilitacji medycznej, rezydenci, przedstawicielie zawodów związanych ze zdrowiem (np. fizjoterapeuci, psychologowie) - 200 Euro, studenci (w tym studenci sktudiów doktoranckich) - 100 Euro,  

1 kwietnia 2018: zakończenie rejestracji za zniżkową opłatą: normalna rejestracja: 700 Euro; członkowie ISPRM, ESPRM, delegaci do UEMS-PRM - 650 Euro; członowie indywidualni ESPRM: 650 Euro, specjalizanci w rehabilitacji medycznej, rezydenci, przedstawicielie zawodów związanych ze zdrowiem (np. fizjoterapeuci, psychologowie) - 300 Eurostudenci (w tym studenci sktudiów doktoranckich) - 100 Euro.

Pełna informacja o Kongresie dostępna jest tutaj

Proszę o zapoznanie się z newsletterem