26
09.2017

Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie

Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie to najważniejszy dokument międzynarodowy określający wytyczne miejsca i znaczenia tej podstawowej specjalności lekarskiej w systemach ochrony zdrowia w Europie w odniesieniu do biopsychosocjalnego modelu niepełnoprawności, definiujący specjalność, kompetencje specjalisty, relację do innych dyscyplin medycznych i profesji związanych ze zdrowiem, dokumentuje oparcie standardów postępowania w specjalności na dowodach naukowych przy zachowaniu różnic wynikających z kontekstu kulturowego w jakim rehabilitacja i medycyna fizykalna osadzone są w różnych krajach Europy, szczegółowo opisuje umiejętności wymagane od specjalisty i proces szkolenia specjalistycznego. poniżej przedstawione są aktualne wersje (oryginalna i polskojęzyczna) Białej Księgi (II wydanie datowane na 2006 rok) i jego uaktualnione tłumaczenie na język polski z 2014 roku. Trzecia, zaktualizowana i rozszerzona edycja Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie jest zapowiadana na 2018 rok.

26
09.2017

Europejskie Organizacje Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

Europejskie Organizacje Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji
Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja (ang. Physical and Rehabilitation Medicine – PRM) to podstawowa specjalizacja lekarska oficjalnie uznana przez Komisje Europejska w 1962 roku. Poniższy artykuł przedstawia znaczenie, dorobek i aktualnie realizowane zadania Europjeskich organizacji odpowiedzialnych za promowanie i rozwój tej specjalizacji w we współczesnych systemach ochrony zdrowia i nauki: Sekcji i Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS-PRM Section and Board), Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej (Académie Européenne de Medecine de Readaptation - AEMR) i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ESPRM).

Załączniki:
Pobierz plik (międzynarodowe organizacje MFiR.pdf)międzynarodowe organizacje MFiR.pdf[ ]674 kB
26
09.2017

Egzamin Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji