26
01.2021

I Wirtualny Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) (12-15 czerwca 2021)

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Wirtualnym Kongresie ISPRM organizowanym w dniach: 12-15 czerwca 2021.

Abstrakty prac można zgłaszać do 5 marca 2021, godz. 12:00

Propozycje warsztatów przedkongresowych można zgłaszać do 19 lutego 2021 godz. 12:00

Link do rejestracji udziału. Uwaga: Niższe opłaty rejestracyjne obowiązują do 16 kwietnia 2021

Zapraszamy do wypełniania ankiety na temat potrzeb w zakresie tłumaczenia symultanicznego anglojęzycznych wykładów

26
01.2021

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu w 2021 roku

Tegoroczny Europejski Egzamin z Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 roku.

Egzamin jest drogą uzyskania tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) oznaczającego posiadanie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji, po upływie minimum trzech lat specjalizacji. 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Do zdania egzaminu konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na przynajmniej 60 ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu na tej stronie

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu egzaminu można znaleźć tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 19 czerwca 2021 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

  1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
  2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydata

(przed przystąpieniem do rejestracji zalecam nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu skanu dyplomu specjalizacyjnego, względnie dokumentów dotyczących otwartej specjalizacji z rehabilitacji medycznej)

Rejestracja kandydatów na egzamin będzie otwarta w dniach 01 marca 2021 - 18 kwietnia 2021 r. i nie podlega przedłużeniu.

23
01.2021

Nowości Cochrane Rehabilitation (styczeń 2021)

Czy niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zapewniają korzyści kliniczne w leczeniu ostrego bólu krzyża?

Zespół bólów krzyża (ZBK) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń i jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności na świecie; NLPZ są często stosowane w leczeniu ZBK. Opublikowany w 2008 r. Przegląd Cochrane porównujący skuteczność NLPZ z placebo lub innymi lekami / terapiami, w ZBK sugerował, że NLPZ są nieco skuteczne w krótkotrwałym łagodzeniu objawów u pacjentów z ostrym i przewlekłym bólem krzyża bez toru korzeniowego; ponadto stwierdzono, że nowe selektywne inhibitory COX-2 mają podobne skutki, jak nieselektywne NLPZ, przy mniejszej liczbie skutków ubocznych ze strony przewodu pokarmowego. Aktualizacja przeglądu obejmująca doniesienia do stycznia 2020 r. obejmuje 32 randomizowane badania z grupą kontrolną (o 6 więcej niż w poprzednim przeglądzie), z udziałem łącznie 5356 uczestników z ostrym ZBK, oceniając wpływ jednego lub więcej rodzajów NLPZ w porównaniu z placebo lub alternatywnymi metodami leczenia na ból, niepełnosprawność, wrażenie ogólnej poprawa, zdarzenia niepożądane i powrót do pracy. Zgodnie z nowymi danymi stosowanie NLPZ w porównaniu do placebo redukuje natężenie bólu średnio o 7,3 punktu w 100-punktowej skali, a niepełnosprawność o 2 punkty w 24-punktowej skali niepełnosprawności, co sugeruje, że działanie NLPZ jest w istocie zbyt małe by mieć znaczenie kliniczne. Nie potwierdzono różnicy częstości występowania działań niepożądanych między NLPZ a placebo i selektywnych inhibitorów COX-2 w porównaniu z nieselektywnymi NLPZ.

Przegląd wykazuje wiele ograniczeń metodologicznych wartości uzyskanych danych: niemal połowa przeglądanych badań została sfinansowana przez firmy farmaceutyczne, a kilka z nich jest bardzo starych. Zbliżone efekty kliniczne mierzono różnymi metodami. W 2018 r. międzynarodowy komitet sterujący opracował wstępny podstawowy zestaw narzędzi, które należy użyć w badaniach klinicznych z udziałem osób z niespecyficznym ZBK. Należy mieć nadzieję, że zastosowanie tego zestawu może poprawić jakość dowodów w przyszłych badaniach dotyczących leczenia ostrego ZBK.

 

Ćwiczenia umysłowe w leczeniu deficytów funkcjonalnych kończyn górnych u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu

Udar jest jedną z najczęstszych przyczyn nabytej niepełnosprawności na całym świecie. Istotną konsekwencją funkcjonalną jest ograniczenie wydolności w czynnościach codziennych i w zajęciach domowych i / lub aktywnościach społecznych, do których prowadzą zaburzenia poznawcze, dotyczące nastroju umiejętności komunikacyjnych, a także zaburzenia chodu i sprawności kończyn górnych. Zaburzenia funkcji kończyn górnych dotyczą od 33% do 95% W populacji osób dotkniętych udarem i poprawienie tych funkcji jest częstym celem interwencji rehabilitacyjnych. Stosowane powszechnie programy rehabilitacji są często mało skuteczne ze względu na niewystarczającą aktywną współpracę ze strony pacjentów, niską częstotliwość i intensywność ćwiczeń terapeutycznych. W tym kontekście zastosowanie ćwiczenia umysłowego może poprawić wyniki rehabilitacji przy aktywizację funkcji poznawczych. Istotnym elementem ćwiczenia umysłowego może być np. kształtowanie świadomości aktywności pod postacią np. wytworzenia i wzmacniania wyobrażenia ruchu specyficznego dla danej aktywności, np. chwytania filiżanki za pomocą. Efektem ćwiczeń umysłowych ukierunkowanych na ruch jest stymulacja neuroplastyczności, ponieważ z użyciem neuroobrazowania udowodniono, że zbliżone obszary mózgu są aktywowane w trakcie wyobrażania i wykonywania ruchu. Omawiany przegląd poszukuje dowodów skuteczność ćwiczeń umysłowych stosowanych jako uzupełnienie fizjoterapii w zakresie poprawy funkcji kończyn górnych u pacjentów po udarze mózgu.

Przeanalizowano 25 randomizowanych badań klinicznych z grupami równoległymi lub porównaniem między różnymi grupami przeprowadzonych w dziewięciu krajach z udziałem 676 dorosłych uczestników. Wyniki dostarczyły dowodów o umiarkowanej jakości na poprawę funkcji kończyny górnej po zastosowaniu ćwiczeń umysłowych wraz z fizjoterapią w porównaniu z innymi metodami leczenia. Zidentyfikowano również dowody o niskiej jakości, że izolowane ćwiczenia umysłowe (bez fizjoterapii) nie wpływają na wydolność w czynnościach codziennych. Nie odnotowano skutków ubocznych ćwiczeń umysłowych.

Wnioski: przegląd uprawnia twierdzenie z umiarkowaną pewnością o istnieniu korzyści w poprawie funkcji kończyn górnych po zastosowaniu ćwiczeń umysłowych w połączeniu z fizjoterapią w porównaniu z jedynie fizjoterapią. Dowody o niskiej jakości sugerują, że ćwiczenia umysłowe dodane do innych form terapii nie wpływają istotnie na wydolność w codziennych czynnościach. Konieczne są dalsze badania w celu oceny wymaganej dawki ćwiczeń umysłowych oraz długofalowych wyników terapii.

Wymagane są wysokiej jakości badania projektowane z zastosowaniem wytycznych CONSORT przestrzegające właściwego raportowania cech badanych (czas upływający od udaru, płeć, zdolność wyobrażania sobie niezbędnych ruchów), optymalnych dawek ćwiczeń umysłowych, ich kosztów, oraz wyników (m.in. wydolność w czynnościach codziennych, jakość życia związana ze zdrowiem, zdarzenia niepożądane).

Czytaj dalej.

Czy terapia rodzinna jest skuteczna w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin?

Podsumowanie przeglądu Cochrane z komentarzem

11
01.2021

ISarcoPRM: specjalna grupa ISPRM: Sarkopenia

mam przyjemność zawiadomić o planowanym na 27 lutego 2021 roku inauguracyjnym spotkaniu ISarcoPRM - specjalnej grupy Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) poświęconej sarkopenii. Choć problematyka sarkopenii zajmuje istotne miejsce w praktyce klinicznej i naukowej w zakresie opieki nad populacjami osób w wieku senioralnym i osób z chorobami układu ruchu, należy zwrócić uwagę m.in. na fakt, że sarkopenia nie ma powszechnie uzgodnionej definicji i kryteriów rozpoznania. Lekarze medycyny fizykalnej i rehabilitacji powinni być aktywnie zaangażowani w tym powszechnym problemie zdrowotnym i rozpowszechnieniu zainteresowania tymi zagadnieniami służy inicjatywa ISarcoPRM.
W imieniu ISarcoPRM,
Prof. Levent Özçakar, przewodniczący

Link do inauguracyjnego spotkania ISarcoPRM
 
28
12.2020

Międzynarodowy kurs: Principles and Practice of Scoliosis Conservative Treatment (PPSCT)

Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji oraz Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji zaprasza na kurs online: "Leczenie zachowawcze skolioz: zasady i praktyka"  organizowany przez ISICO - Italian Scientific Spine Institute .

Program kursu;

spis wykładowców

zapisy