17
12.2020

Jubileuszowy newsletter Cochrane Rehabilitation

Polecam jubileuszowe wydanie 37 newslettera opublikowane z okazji 4 rocznicy powołania Cochrane Rehabilitation, w którym można zapoznać się z:

krótkim sprawozdaniem z dotychczasowych osiągnięć,

wystąpieniem Marka Wilsona, dyrektora generalnego Cochrane Collaboration podkreślającego znaczenie inicjatywy w pandemii COVID-19

wystąpieniem Marii Chiara Carrozza, dyrektora naukowego IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

wystąpieniem Giuseppe Banfi, dyrektora naukowego of the IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi o roli Cochrane Rehabilitation w praktyce rehabilitacji osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego 

wystąpienie Mario Tubertini, dyrektora generalnego Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a, o znaczeniu Cochrane Rehabilitation w praktyce rehabilitacji osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego  

 

22
11.2020

Nowości Cochrane Rehabilitation (listopad 2020)

Skuteczność ćwiczeń oddechowych u osób dorosłych z astmą oskrzelową

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych dotyczącą 18% populacji świata. Przebieg kliniczny charakteryzuje się nawracającymi epizodami zaostrzeń w postaci świstów oddechowych, kaszlu, duszności, uczucia ucisku w klatce piersiowej. Zaostrzenia zwykle wywołane lub pogarszane są infekcje wirusowe, alergeny, dym, stres i niektóre leki. W niektórych przypadkach pacjenci dotknięci astmą mogą wymagać lekarskiej pomocy doraźnej, w tym przyjęcia do szpitala, a około 180 000 osób rocznie umiera z powodu astmy. Niepełnosprawność związana z astmą wpływa na jakość życia, przyczynia się do znacznej absencji w pracy, podwyższa koszty ochrony zdrowia, a także jest przyczyną przedwczesnego zgonu.

Wśród niefarmakologicznych interwencji leczniczych astmy wymienia się ćwiczenia oddechowe, aktywność fizyczną, modyfikacje zachowania, takie jak zaprzestanie palenia, unikanie ekspozycji na alergeny (zawodowe, środowiskowe) oraz redukcję masy ciała. Ćwiczenia oddechowe to wieloskładnikowa interwencja ukierunkowana na biochemiczne, biomechaniczne lub psychofizjologiczne aspekty zaburzonego wzorca oddychania, modyfikująca parametry wentylacyjne, wywierająca efekt relaksacji, poprawę drożności nosa, wzmocnienie mięśni oddechowych, poprawiające ruchomość klatki piersiowej i promujące właściwy tor oddechowy.

Niniejszy przegląd Cochrane będący aktualizacją przeglądu z 2013 r. ma na celu podsumowanie najnowszych dowodów pochodzących z randomizowanych badań kontrolowanych nad skutecznością ćwiczeń oddechowych w leczeniu osób dorosłych z astmą. Uwzględniono Dwadzieścia dwa randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną opublikowane przed 4 kwietnia 2019 r. z udziałem 2880 uczestników w wieku powyżej 18 lat z astmą o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego. Czternaście badań dotyczyło jogi, a cztery dotyczyły treningu oddechowego - jedno wykorzystania metody Buteyko, jedno metody Buteyko i technik pranayamy, jedno metody Papwortha i jedno głębokiego oddychania przeponowego.

Wykazano obecność dowodów o jakości umiarkowanej do niskiej, że ćwiczenia oddechowe w porównaniu z brakiem ćwiczeń poprawiają jakość życia w okresie trzech i sześciu miesięcy obserwacji, wywierają korzystny wpływ na objawy astmy ( w tym hiperwentylacji) i poprawiają FEV1. Według Autorów przeglądu ćwiczenia oddechowe prawdopodobnie poprawiają jakość życia i zmniejszają objawy hiperwentylacji związanej z astmą, choć mogą nie powodować istotnej poprawy parametrów czynnościowych płuc. Ze względu na różnice metodologiczne między analizowanymi badaniami, jakość dowodów naukowych wahała się od umiarkowanej do bardzo niskiej według kryteriów GRADE. Żadne z analizowanych badań nie zawierało danych dotyczących epizodów hospitalizacji, absencji chorobowej i subiektywnej oceny interwencji uczestników. Istnieje potrzeba dalszych badań, przy czym istotne ich aspekty powinny objąć pełne opisy interwencji terapeutycznych. Spektrum raportowania wyników powinno objąć objawy astmy oraz czynniki poznawczych i emocjonalnych związanych z biochemicznymi, biomechanicznymi i psychofizjologicznymi wymiarami niepełnosprawności związanej z astmą.

 

 

Fizjoterapia w zaburzeniach postawy ciała w mukowiscydozie

Mukowiscydoza jest chorobą genetyczną dziedziczoną autosomalnie recesywnie, która atakuje wiele narządów. Postępy w leczeniu mukowiscydozy owocują wydłużeniem okresu życia pacjentów. Chorzy z mukowiscydozą są zagrożeni zaburzenia postawy ciała, takimi jak hiperkifoza i boczne wygięcie w odcinku piersiowym, powodującymi bóle pleców, pogorszenie obrazu ciała i obniżenie nastroju, co powoduje obniżenie jakości życia. Zaburzenie drożności dróg oddechowych płuc prowadzą m.in. do hiperinflacji płuc, powodując zmianę postawy ciała poprzez przyjęcie ułożenia umożliwiającego bardziej efektywną pracę dodatkowych mięśni oddechowych. Rola fizjoterapii u pacjentów z mukowiscydozą kojarzona jest przede wszystkim z interwencjami dążącymi do poprawy skuteczności odkrztuszania wydzieliny, co odgrywa kluczową rolę w poprawianiu wydolności oddechowej i redukcji ryzyka zapalenia płuc. Innym zadaniem fizjoterapii u chorych z mukowiscydozą jest profilaktyka i leczenie zaburzeń postawy ciała.

Celem aktualnego przeglądu Cochrane jest poszukiwanie dowodów na skuteczność fizjoterapii w poprawianiu jakości życia, czynności płuc, redukowaniu bólu oraz  deformacji tułowia u pacjentów z mukowiscydozą. Włączono randomizowane badania kontrolowane dotyczące interwencji fizjoterapeutycznych stosowanych w zaburzeniach postawy, takich jak terapia manualna, programy edukacyjne, ćwiczenia lecznicze ( indywidualne, grupowe lub prowadzone samodzielnie przez chorych), metoda Pilatesa, rozciąganie, metoda Globa Posture Reeducation, trening mięśni wdechowych i joga. Uwzględniono badania porównujące poszczególne metody między sobą, badane interwencje do braku interwencji , pozornych interwencji lub zwykłego leczenia.

Wykazano niewielki wpływ lub brak wpływu terapii manualnej na stopień deformacji kręgosłupa (dowody o niskiej pewności). Przeanalizowane badania ze względu na dużą niejednorodność nie dawały podstawy do wniosków na temat wpływu fizjoterapii na jakość życia (dowody o bardzo niskiej jakości) oraz ból (dowody o bardzo niskiej jakości). Nie ma pewności, czy interwencje fizjoterapeutyczne poprawiają nasiloną pojemność życiową, (dowody o bardzo niskiej jakości), nasiloną objętość wydechową jednoskekundową (dowody o bardzo niskiej jakości) oraz wskaźnik Tiffeneau. Autorzy przeglądu wysuwają wniosek, że dowody na korzyści płynące z fizjoterapii w przypadku zaburzeń postawy u osób z mukowiscydozą są ograniczone i dla oceny zagadnienia niezbędne są dalsze prawidłowo przeprowadzone badania.

18
11.2020

15 Europejska Letnia Szkoła Rehabilitacji w Syrakuzach - materiały

Organizatorzy Europejskiej Szkoły  Rehabilitacji w  Syrakuzach udostępniają materiały szkoleniowe tegorocznej edycji Szkoły poświęconej roli farmakoterapii w rehabilitacji w postaci nagrania

12
11.2020

12-14 listopada 2020: Polsko-japońska konferencja "Overcome Disability by Motivative Exercise: a Paradigm Shift in Rehabilitation"

Zachęcamy do wzięcia udziału w mkiędzynarodowym seminarium ""Overcome Disability by Motivative Exercise: a Paradigm Shift in Rehabilitation"", którego organizatorami są Polska Akademia Nauk i Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Seminarium odbędzie się na platformier ZOOM. Aby dołączyć w poszczególne dni seminarium kliknij poniżej:

12 listoapda 2020 (09:00-13:00)

Pass code:292167

13 listopada 2020 (09:00-13:00)

Pass code:289816

14 listopada 2020 (09:00-10:30)

Pass code:089836

12
11.2020

Międzynarodowy Tydzień Rehabilitacji (30 listopada - 4 grudnia 2020)

Międzynarodowe Towarzystwo Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej (ISPRM) zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Tygodniu Rehabilitacji, cyklu webinariów którego celem jest zwiększenie świadomości na temat potrzeb osób niepełnosprawnych na całym świecie, a także rozpowszechnianie aktualnej wiedzy naukowej i na temat najnowszych inicjatyw w środowisku lekarzy rehabilitacji medycznej. 

30 listopada 2020

1 grudnia 2020

2 grudnia 2020

3 grudnia 2020

4 grudnia 2020

LINK DO REJESTRACJI

Szczegółowy program poniżej.