W najnowszym newsletterze Prezydent ISPRM dr Jorge Lains zwraca uwagę, że ISPRM jest najważniejszym Towarzystwem Medycyny Fizyklanej i REhabilitacji o zasięgu światowym, a także wiodącą lekarską reprezentacją osób niepełnosprawnych. Prezydent zapewnia o dynamicznych działaniach sprawiających, że 2018 rok powinien być rokiem istotnych osiągnięć naszej specjalizacji, między innymi dzięki planowanemu na okres 8-12 lipca 2018 w Paryżu 12 Światowemu Kongresowi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (Termin zgłaszania prac mija 6 lutego!), inauguracji nowego czasopisma naukowego Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (JISPRM), planowanemu otwarciu portalu edukacyjnego ISPRM. Pan prezydent zapowiada w nim również nadchodzące Kongresy ISPRM (2020 - Japonia, 2022 - USA), oraz przypomina o patnerstwie ISPRM z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światową Organizacją Zdrowia, a także planowanej współpracy z Wszechazjatyckim-Pacyficznym Instytutem Medycznym (Pan Asia Pacific Medical Institute Ltd - PAPMIL) i zaangażowaniu Towarzystwa w inicjatywę Cochrane Rehabilitation oraz utworzeniu grupy zadaniowej poświęconej populracyjazji badania ultradźwiękowego jako podstawowego narzędzia diagnostycznego lekarzy medycyny fizykalnej rehabilitacji. Czytaj więcej