W trakcie Światowego Kongresu Osteoporozy (Kraków, 19-22 kwietnia, 2018) odbędzie się wspólna sesja Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM), Europejskiego Towarzystwa Klinicznych i Ekonomicznych Aspektów osteoporozy (ESCEO) i Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF) poświęcona rehabilitacji osób z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego pt 

Role of Physical Medicine and Rehabilitation in the Management of Osteoporosis and Musculoskeletal Disorders

 Sesję poprowadzą prof. Sesja odbędzie się w sobotę 21 kwietnia, 2018, w ICE KRAKOW, Sala 6, w godzinach 08:00 - 09:00 
Sesja będzie prowdzona przez prof. Fitnat Dincer, i prof. Jolantę Kujawę