W dniach 6-9 wrzesnia w Bratysławie odbytło sie Zgromadzenie Ogólne ESPRM i UEMS-PRM. Wzięli w nim udział nasi delegaci prof. Jolanta Kujawa i dr Piotr Tederko. Proszę o znapoznanie się ze sprawozdaniem z tych wydarzeń.