Siedziba Oddziału:

73-200 CHOSZCZNO ul.M.Niedziałkowskiego 4A, tel/fax 95 765 87 54.

Zarząd:
Przewodniczący: lek.med. Krzysztof Ratajczak
Z-ca przewodniczącego: lek.med. Andrzej Kędys
Sekretarz: mgr Edyta Sitek
Skarbnik: mgr Edyta Kowalska

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: mgr Kazimierz Baran,
Członkowie:
lek.med. Jan Morzycki,

lek.med. Agnieszka Pliszka.

Strona: www.ptrehzachodniopomorski.pl

 

Od 01.01.2016r. składkę członkowską należy wpłacać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100zł za rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba
np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, za 2016, oddział Łódzki PTReh.