Pandemia COVID-19 spowodowała ogromny wzrost potrzeb usług z zakresu rehabilitacji. Potrzeby te powinny być spełniane w oddziałach intensywnej opieki medycznej, na oddziałach rehabilitacyjnych, w ramach lecznictwa otwartego i rehabilitacji realizowanej w środowisku  i będą istnieć także po opanowaniu pandemii. Jednocześnie pandemia poważnie zakłóciła realizację usług rehabilitacyjnych, od których będzie zależało funkcjonowanie osób po przebyciu infekcji.

Profesjonaliści ochrony zdrowia, w szczególności specjaliści rehabilitacji muszą być przygotowani na rosnące potrzeby rehabilitacyjne osób wracających do zdrowia po COVID-19. Wychodząc na przeciw tym potrzebom Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przy udziale międzynarodowych ekspertów, opracowała 7-modułowy kurs rehabilitacji, który jest udostępniany w ramach bezpłatnej serii szkoleń na COVID-19.

Bezpłatny kurs obejmuje wprowadzenie do rehabilitacji osób z COVID-19, w tym kluczowe koncepcje rehabilitacji w zakresie najczęstszych zaburzeń funkcjonalnych związanych z COVID-19. Każdy moduł trwa 20-30 minut, a uczestnicy mają możliwość zdobycia certyfikatów zarówno za ukończenie, jak i wysokie oceny końcowe.

 

W celu zapewnienia rzetelnego wsparcia merytorycznego dotyczącego optymalnej opieki nad pacjentami z COVID-19 przez cały okres ich choroby WHO udostępnia aktualizację tymczasowych wytycznych „Clinical management of COVID-19: interim guidance.” opublikowanych 27 maja 2020 r.

Uaktualniony dokument można znaleźć tutaj.