02
10.2017

Sprawozdanie ze Zgromadzeń Ogólnych ESPRM i UEMS-PRM (jesień 2017)

W dniach 6-9 wrzesnia w Bratysławie odbytło sie Zgromadzenie Ogólne ESPRM i UEMS-PRM. Wzięli w nim udział nasi delegaci prof. Jolanta Kujawa i dr Piotr Tederko. Proszę o znapoznanie się ze sprawozdaniem z tych wydarzeń. 

02
10.2017

Sprawozdanie prof. Jolanty Kujawy, delegata PTReh do ISPRM (2017)

W dniach 30 kwietnia - 4 maja 2017 odbyło się Zgromadzenie Ogólne ISPRM. Proszę o zapomanaie się sprawozdaniem naszego Delegata, Pani Profesor Jolanty Kujawy 

02
10.2017

Cochrane Rehabilitation - newsletter

Prosze o zapoznanie sie z newsletterem Cochrane Rehabilitation wydanym po tegoroczym wrześniowym szczycie Cochrane w Cape Town, RPA. 

02
10.2017

Pilne: Dotyczy 21 Kongresu Europejskiego Towarzystwa medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

15 października 2017  mija termin nadsyłania streszszczeń na 21 Kongres Europjeskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej  i Rehabilitacji w Wilnie, w dniach 1-6 maja 2018.

Inne ważne daty:
20 grudnia 2017: informacja o przyjęciu prac

21 stycznia 2018: zakończenie rejestracji za najniższą opłatą: normalna rejestracja: 600 Euro; członkowie ISPRM, ESPRM, delegaci do UEMS-PRM - 550 Euro; członowie indywidualni ESPRM: 450 Euro, specjalizanci w rehabilitacji medycznej, rezydenci, przedstawicielie zawodów związanych ze zdrowiem (np. fizjoterapeuci, psychologowie) - 200 Euro, studenci (w tym studenci sktudiów doktoranckich) - 100 Euro,  

1 kwietnia 2018: zakończenie rejestracji za zniżkową opłatą: normalna rejestracja: 700 Euro; członkowie ISPRM, ESPRM, delegaci do UEMS-PRM - 650 Euro; członowie indywidualni ESPRM: 650 Euro, specjalizanci w rehabilitacji medycznej, rezydenci, przedstawicielie zawodów związanych ze zdrowiem (np. fizjoterapeuci, psychologowie) - 300 Eurostudenci (w tym studenci sktudiów doktoranckich) - 100 Euro.

Pełna informacja o Kongresie dostępna jest tutaj

Proszę o zapoznanie się z newsletterem

26
09.2017

Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie

Biała Księga Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie to najważniejszy dokument międzynarodowy określający wytyczne miejsca i znaczenia tej podstawowej specjalności lekarskiej w systemach ochrony zdrowia w Europie w odniesieniu do biopsychosocjalnego modelu niepełnoprawności, definiujący specjalność, kompetencje specjalisty, relację do innych dyscyplin medycznych i profesji związanych ze zdrowiem, dokumentuje oparcie standardów postępowania w specjalności na dowodach naukowych przy zachowaniu różnic wynikających z kontekstu kulturowego w jakim rehabilitacja i medycyna fizykalna osadzone są w różnych krajach Europy, szczegółowo opisuje umiejętności wymagane od specjalisty i proces szkolenia specjalistycznego. poniżej przedstawione są aktualne wersje (oryginalna i polskojęzyczna) Białej Księgi (II wydanie datowane na 2006 rok) i jego uaktualnione tłumaczenie na język polski z 2014 roku. Trzecia, zaktualizowana i rozszerzona edycja Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie jest zapowiadana na 2018 rok.