Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 listopada 2017 r. Pani prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa została członkiem Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej (EARM).

Europejska Akademia Rehabilitacji Medycznej (European Academy of Rehabilitation Medicine) został utworzona w 1969 roku, jako w pełni niezależne elitarne gremium naukowe, liczące maksymalnie 50 europejskich ekspertów. Członkostwo w Akademii jest uznaniem wybitnego wkładu w rozwój specjalności, zwłaszcza w jej humanistycznym aspekcie. Celem Akademii jest rozwój i wspieranie działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie medycyny fizykalnej i rehabilitacji w Europie.   

 

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy samych sukcesów w pracy tego szacownego gremium. 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

lekarz specjalista rehabilitacji medycznej z 36 letnim stażem pracy. Od 2005 r. kierownik Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prodziekan Wydziału Wojskowo–Lekarskiego ds. Dydaktyki na kierunku Fizjoterapia w kadencji (2006-2008) oraz Prodziekan Wydziału Wojskowo–Lekarskiego ds. kierunku Fizjoterapia (2012-2016). Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds.jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia (2017- nadal).

Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (2010-2016), obecnie Członek Honorowy i członek Zarządu Głównego PTReh, wiceprzewodnicząca Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk (2007-2019), członek: European Academy of Rehabilitation Medicine (2017- nadal), International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) (2012-nadal), Publication Committee of ISPRM (2012-nadal), Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (Executive Committee of European Society of Physical and Rehabilitation Medicine) (2015-2019) i Przewodnicząca Komitetu Informacji i Komunikacji ESPRM (Commmitte Information & Communication of ESPRM) (2015-2019). Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2006-nadal) i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (2002-nadal).

Delegat Naczelnej Rady Lekarskiej, z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, do Sekcji i Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów – (UEMS PRM Section & Board) (2010-nadal). Członek Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2013 - 2017), Członek Rady Konsultacyjnej Olimpijskiego Centrum Zdrowia Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale (2013-nadal).

Konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla województwa łódzkiego (2013-2018).

Otrzymała wielokrotnie nagrody i wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą m.in.: srebrny medal na wystawie “The World Exhibition on Inventions, Research and New Technologies „Eureka” Bruksela (zespołowa) 2012, oraz złoty medal na Wystawie Wynalazków Cluj-Napoca 2013, nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę (zespołowa) 2005, nagrodę NOT II stopnia (zespołowa) 2002.

W 2013 roku otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.

Opublikowała ponad 140 publikacji naukowych, w tym 30 rozdziałów w monografiach. Główny nurt zainteresowań naukowych i zawodowych obejmuje: kompleksową rehabilitację w chorobach narządu ruchu, mechanizmy działania i zastosowanie metod fizykoterapii w rehabilitacji leczniczej, medycynę manualną i metody specjalne fizjoterapii.