Składki członkowskie można zweryfikować logując się na indywidualne konto w systemie SORGA, dostępne pod adresem https://ptreh.sorga.pl

W przypadku braku danych do logowania, należy się zgłosić do odpowiedniego oddziału z prośbą o udostępnienie danych.