Zarząd Główny Towarzystwa

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji XI Kadencji

wybrany 13 września 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Gdańsku

 

Prezes: Dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. nadzw.  

Wiceprezes: dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, prof. nadzw

Wiceprezes: dr n. med. Rafał Sapuła

Sekretarz: lek. Dorota Hałasa-Majchrzak

Z-ca Sekretarza: dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka

Skarbnik: Lek. Agnieszka Dacko

 

Redaktor Naukowy: Dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw.

 

Członkowie Zarządu:

Dr hab. n. med. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. nadzw

Dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. nadzw.

Dr hab. n. me. Katarzyna Hojan

Lek. Izabela Nyka

Dr n. med. Krzysztof Czernicki

Dr n. med. Wiesław Rycerski

 

Członkowie Zarządu (Prezesi Zarządu Głównego poprzednich kadencji):

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

dr n. med. Marek Krasuski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

dr hab. n. med. Jacek Durmała

  

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

Członkowie:  

Dr hab. n. med. Elżbieta Miller, prof. nadzw.

Lek. Jarosław Tomaszewski

lek. Piotr Mazurkiewicz

lek. Krystyna Gamecka - Stanisławek

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Dr n. med. Grzegorz Mąkosa

Członkowie:

dr hab. n. med. Tomasz Saran

dr n. med. Bogumił Przeździak

lek. Eugeniusz Rudczyk

Wakat