Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ
Oddział Rehabilitacji
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin

tel.: 261 18 36 31, 261 18 36 28, 261 18 32 46

 

 

Adres do korespondencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Zamojska Klinika Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

 

Numer konta Zarządu Głównego:

Bank Pekao SA:  04 1240 1545 1111 0010 3891 6909