23
01.2023

Nowości Cochrane Rehabilitation - styczeń 2023

Czy interwencje fizjoterapeutyczne w obrębie klatki piersiowej są skuteczne i bezpieczne jako leczenie wspomagające u dorosłych z zapaleniem płuc?

Zapalenie płuc jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych we wszystkich grupa wiekowych. Podstawą leczenia jest antybiotykoterapia, a niektóre terapie wspomagające, takie jak suplementacja tlenu, mogą być korzystne dla poprawy wyników leczenia. Fizjoterapia w obrębie klatki piersiowej, techniki poprawiające drożność dróg oddechowych są szeroko stosowane w zapaleniu płuc u dorosłych bez wiarygodnych dowodów. Czytaj dalej.... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska
11
01.2023

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu w 2023 roku

Europejski egzamin z medycyny fizykalnej i rehabilitacji jest sposobem uzyskania tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) oznaczającego posiadanie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji, po upływie minimum trzech lat specjalizacji. 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Egzamin ma charakter pisemny i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru on-line. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu się jako GOŚĆ na tej stronie

Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminu wraz z protokołem egzaminu i zakresem pytań egzaminacyjnych (blueprint) można znaleźć tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 26 maja 2023 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

  1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
  2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydatów będzie otwarta do dnia 31 marca 2023 r. i nie podlega przedłużeniu.

Przed przystąpieniem do rejestracji stanowczo rekomenduję nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu:

  1. w przypadku osób mających specjalizację z rehabilitacji medycznej skanu dyplomu specjalizacyjnego 
  2. w przypadku osób po trzecim roku specjalizacji z rehabilitacji medycznejwypełnionego i podpisanego przez Kierownika Specjalizacji dzienniczka specjalizacyjnego, który można pobrać stąd: DOWNLOAD 
10
01.2023

Indywidualny Projekt Rehabilitacji jako konceptualna podstawa rehabilitacji skoncentrowanej na osobie: stanowisko Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

Realizacja rehabilitacji skoncentrowanej na pacjencie wymaga optymalizacji interakcji między profesjonalistą rehabilitacji a pacjentem, a więc stworzenia odpowiadających temu założeniu ram procesu rehabilitacji. Ramy te powinny uwzględnić: 1) plan zarządzania rehabilitacją, 2) Indywidualny Projekt Rehabilitacji (IRP) 3) cykl rehabilitacji. Wszystkie trzy koncepcje koncentrują się na pacjencie jako osobie i celu rehabilitacji, którym jest optymalizacja funkcjonowania w kontinuum opieki. IRP to wieloelementowy, skoncentrowany na osobie program zarządzania rehabilitacją, w którym rehabilitacja jest prowadzona przez wieloprofesjonalny zespół pod kierownictwem lekarza specjalisty medycyny fizykalnej i rehabilitacji (PRM), realizujący współpracę w sposób interdyscyplinarny z uwzględnieniem pacjenta (lub osób go reprezentujących). Systemem odniesienia oceny potrzeb funkcjonalnych, celów i punktów końcowych rehabilitacji jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Zachęcamy do bliższego zapoznania się z koncepcją IRP jako ram dla tworzenia systemu rehabilitacji w Europie. Tu znajdziesz opublikowane w 2022 roku oficjalne stanowisko Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z planem konkretnych działań: projektów demonstracyjnych z wykorzystaniem IRP w Europie. W artykule przedstawiono dotychczasowe działania w kierunku stworzenia i wdrożenia IRP w Europie we wszystkich stadiach rehabilitacji. Artykuł łączy koncepcje teoretyczne z praktyką i wzywa do udziału klinicystów i ludzi nauki zajmujących się rehabilitacją oraz stowarzyszenia branżowe medycyny fizykalnej i rehabilitacji. 

18
11.2022

Nowości Cochrane Rehabilitation - listopad 2022

Czy ćwiczenia lecznicze mogą zastąpić inne techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę?

W przebiegu mukowiscydozy dochodzi do gromadzenie w drogach oddechowych zagęszczonego śluzu, który jest przyczyną zaburzeń wentylacji i niewydolności oddechowej. Ćwiczenia oddechowe są szeroko stosowaną metodą oczyszczania dróg oddechowych. Tegoroczny przegląd Cochrane porównuje skuteczność ćwiczeń fizycznych z innymi technikami oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę. 

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Trening mobilności w celu poprawy mobilności i funkcjonowania u osób starszych z zespołem kruchości

Zespół kruchości występuje powszechnie u osób starszych (szacunkowo nawet 21% populacji w wieku powyżej 65 lat mieszkającej w społeczności lokalnej) i polega na zwiększonej podatności na wystąpienie upadku, trudności w poruszaniu się i wykonywaniu czynności codziennych, zwiększając ryzyko przyjęcia do szpitala i zgonu. Aktualny przegląd Cochrane analizuje wpływ treningu mobilności na mobilność, funkcjonowanie, ryzyko upadku, częstość zgonów i przyjęć do do placówek opiekuńczych.

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

26
10.2022

Nowości Cochrane Rehabilitation - październik 2022

Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego?

Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS) to bolesna i upośledzająca dysfunkcja, które może wystąpić po urazie lub zabiegu operacyjnym. Chociaż fizjoterapia jest powszechnie zalecana w CRPS ze względu na oczekiwane zmniejszenie nasilenia wpływu choroby na funkcjonowanie, nie ma pewności, czy interwencja ta rzeczywiście redukuje niepełnosprawność i ból w CRPS. Czytaj dalej ...streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Profilaktyka upadków u osób z chorobą Parkinsona

Upadki są jednym z częstszych problemów funkcjonalnych związanych z chorobą Parkinsona. Wiedza na temat skutecznych strategii zapobiegania upadkom pomoże we wdrożeniu skutecznych działań prewencyjnych. Aktualny przegląd Cochrane odpowiada na pytanie dotyczące skuteczności interwencji mających na celu zmniejszenie liczby upadków u chorych dotknietych chorobą Parkinsona. Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska