03
11.2021

16 Europejska Letnia Szkoła Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Syrakuzach: 10 listopada 2021

 

Tegoroczna szesnasta edycja Europejskiej Szkoły  Rehabilitacji w Syrakuzach odbędzie się jako jednodniowe webinarium w dniu 10 listopada 2021. Program tegorocznej Szkoły pod tytułem Covid 19 two years later. What functional damage? What rehabilitation paths? Comparing experiences załączono poniżej. Szkolenie sponsorowane przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) oraz Europejską Radę Medycyny Fizykanlej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine) przeznaczone jest dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej. Osoby mające zamiar wziąć udział w szkoleniu proszone są o wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego najpóźniej 7 listopada 2021. 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Emrss 2021 -01 webinar provv..pdf)EMRSS 10-11-2021 program[ ]415 kB
04
10.2021

Nowości Cochrane Rehabilitation wrzesień 2021

Trening mięśni oddechowych w leczeniu mukowiscydozy

Mukowiscydoza jest najczęstszą chorobą autosomalną recesywną w białej populacji. Mukowiscydoza jest skutkiem mutacji genu odpowiedzialnego za syntezę błonowego kanału chlorkowego (CFTR), co powoduje zwiększenie lepkości śluzu, powodując zaburzenia we wszystkich narządach posiadających gruczoły śluzowe - w układach oddechowym, rozrodczym i trawiennym. Zgony w mukowiscydozie można przypisać najczęściej zaburzeniom oddechowym lub krążeniowo-oddechowym. Wzrost lepkości wydzieliny w drogach oddechowych zwieksza ryzyko infekcji bakteryjnych płuc. W dłuższej perspektywie stan ten prowadzi do postępującego pogorszenia czynności płuc, co ostatecznie prowadzi do niewydolności oddechowej. Leczenie farmakologiczne mukowiscydozy, w tym zindywidualizowane kombinacje leków (np. antybiotyków i środków mukoaktywnych) wraz z oczyszczaniem dróg oddechowych w celu optymalizacji mobilizacji wydzieliny, prowadzi do wydłużenia życia pacjentów. Interwencje w postaci ćwiczeń leczniczych, takie jak trening mięśni oddechowych stają się kluczowym elementem leczenia mukowiscydozy.

aktualnym przeglądzie Cochrane będącym aktualizacją przeglądów z lat 2008, 2011, 2013 i 2018 analizowano wpływ treningu mięśni oddechowych na stan kliniczny pacjentów z mukowiscydozą. Analizowane wyniki dotyczyły czynności płuc; zdolności do ćwiczeń; jakości życia związane ze zdrowiem; wydolności mięśni oddechowych; saturacji tlenem, stabilności posturalnej, zapadalności i czasu trwania infekcji dróg oddechowych i hospitalizacji; śmiertelności, okresu przeżycia, skutków ubocznych, kosztów leczenia. Przegląd objął 10 badań opublikowanych i/lub zarejestrowanych do 5 października 2020 r., w których łącznie wzięło udział 238 uczestników (dzieci i dorosłych). Wyniki tych badań nie mogły być agregowane z powodu niewystarczająco szczegółowego raportowania i zróżnicowania pomiarów wyników. Żadne badanie nie wykazało wpływu ćwiczeń na czynność płuc; jedno z badań wykazało poprawę czasu trwania ćwiczeń, a inne wykazało poprawę jakości życia. Dwa badania wykazały znaczną poprawę funkcji mięśni oddechowych. Wyniki należy uznać za niejednoznaczne z powodu braku spójności i jednorodności zastosowanych metod, braku badań analizujących wszystkie zadane aspekty oraz braku informacji na temat wieku pacjentów i funkcji płuc w niektórych badaniach. Możliwość zastosowania praktycznego wyników jest ograniczona również ze względu na wprowadzenie terapii modulującej czynność genu CFTR i wynikające z tego zmiany w podejściu terapeutycznym do mukowiscydozy; oraz zastrzeżeń co do reprezentatywności badanych grup dla rzeczywistej populacji pacjentów z mukowiscydozą.

Dowody na efektywność interwencji są niewystarczające, co uniemożliwia sformułowanie zaleceń. W praktyce klinicznej zastosowanie treningu mięśni oddechowych należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta. Autorzy zalecają, aby dalsze badania były prowadzone z zastosowaniem bardziej rygorystycznej metodologii i uwzględniały wystandaryzowane pomiary w celu oceny efektów treningu mięśni oddechowych u osób z mukowiscydozą. W szczególności dodatkowe badania powinny dotyczyć wpływu ćwiczeń na funkcję mięśni oddechowych, czynność płuc, zdolność do ćwiczeń, częstość hospitalizacji, jakość życia, odczucie duszności oraz intensywności wysiłku. Ponadto, aby rozwiązać problem reprezentatywności, autorzy zalecają przeprowadzenie badań skierowanych konkretnie do pacjentów pediatrycznych lub starszych dorosłych.

 

Trening kondycyjny po udarze mózgu

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje udar jako gwałtownie rozwijające się kliniczne objawy ogniskowych lub globalnych zaburzeń czynności mózgu, trwające dłużej niż 24 godziny lub prowadzące do śmierci bez wyraźnej przyczyny innej niż zaburzenie pochodzenia naczyniowego. Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną śmiertelności oraz drugą przyczyną pod względem liczby lat utraconych z powodu złego stanu zdrowia. Około połowa osób po udarze mózgu cierpi z powodu długotrwałej niepełnosprawności. Konsekwencje udaru to między innymi zaburzenie funkcji ruchowej i utrata niezależności w codziennych czynnościach. Oprócz niedowładu połowiczego, sam w sobie niedobór ruchu ma negatywny wpływ na siłę i wydolność mięśni, a w efekcie na niezależność. Rehabilitacja ma na celu poprawę sprawności funkcjonalnej oraz stanu psychicznego i jakości życia. W szczególności interwencje w zakresie treningu sprawności fizycznej stosowane są w celu zmniejszania odczucia zmęczenia oraz ryzyka upadków i złamań, a także poprawi funkcje poznawczych, nastroju, niezależności w codziennych czynnościach i jakości życia. Współczesne koncepcje faworyzują powtarzalne, specyficzne zadania, takie jak trening sprawnościowy, w celu wykorzystania mechanizmów neuroplastyczności. Trening aerobowy i oporowy mogą być korzystne we wtórnej prewencji udaru mózgu.

aktualnym przeglądzie Cochrane będącym aktualizacja przeglądów z lat 2004, 2009, 2011, 2013 i 2016 analizowano dowody na wpływ treningu kondycyjnego (rozumianego jako trening aerobowy, oporowy lub mieszany na stan zdrowia i funkcjonowania osób, które wcześniej doznały udaru mózgu. Analizowano wpływ treningu kondycyjnego na częstość zgonów, stopień zależności, niepełnosprawności, wydolność fizyczną, wystąpienia zdarzeń niepożądanych, zdolność chodzenia, równowagę, nastrój,funkcje poznawcze, jakość życia oraz naczyniowe czynniki ryzyka. Przegląd objął 75 randomizowanych badań, opublikowanych i/lub zarejestrowanych do lipca 2018 r., w których uczestniczyło 3017 osób po udarze. Wykazano, że w przypadku osób po udarze, trening aerobowy, oporowy lub mieszany mogą nie mieć wpływu na śmiertelność w porównaniu z grupą kontrolną pod koniec interwencji i w punkcie końcowym obserwacji. Trening aerobowy i oporowy prawdopodobnie poprawiają sprawność fizyczną. Trening aerobowy prawdopodobnie polepsza zdolność maksymalnej konsumpcji tlenu w trakcie wysiłku, równowagę oraz zdolność chodzenia. Trening kondycyjny redukuje o około 7% ryzyko hospitalizacji po udarze mózgu. Trening oporowy może poprawić równowagę, a mieszany może poprawić zarówno równowagę, jak i mobilność, w porównaniu z kontrolą pod koniec interwencji. Podsumowując, jest prawdopodobne, że trening aerobowy połączony z treningiem mobilności jest najbardziej korzystną formą ćwiczeń dla osób po udarze. Brak wystarczających dowodów, aby stwierdzić, że trening kondycyjny może poprawić jakość życia, nastrój lub funkcje poznawcze. Nie znaleziono dowodów na to, że jakikolwiek rodzaj treningu kondycyjnego powodował efekty uboczne. Powyższe wyniki należy interpretować ostrożnie, ponieważ w analizowanych badaniach zastosowano rozmaite skale niepełnosprawności, co rodzi problem agregacji wyników w połączeniu, w niektórych badaniach czas trwania interwencji nie był równoważny w grupach badanych i kontrolnych; oraz tylko kilka badań obejmowało pacjentów niechodzących, więc nie jest możliwe uogólnienie wyników dla tych pacjentów.

24
08.2021

Fragility Fracture Network Webinar - 08.09.2021: Vertebral Fragility Fractures

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2021 w godzinach 18.00-20.30 odbędzie się webinarium Fragility Fracture Network będące elementem realizacji globalnej inicjatywy  mającej na celu systematyczną poprawę praktyki klinicznej leczenia złamań w populacji osób z osteoporoza i innymi predysponującymi chorobami. Omawiane webinarium jest spotkaniem grupy specjalnych zainteresowań złamań kręgosłupa, ma charakter otwarty, jednak wymaga uprzedniej rejestracji      

Program i szczegóły spotkania dostępne poniżej

17
07.2021

3rd European Robotic Rehabilitation Summer School (13-27/9/2021)

Mam przyjemność poinformować o naborze do trzeciej edycji kursu European Robotic Rehabilitation Summer School. Jest to cyklicznie urządzane wydarzenie edukacyjne przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, akredytowane przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Program szkolenia znajduje się w załączniku poniżej. Szkolenie, które w tym roku organizowane jest w jako kurs w całości on-line w dniach 13-27 września 2021 jest dostępne bezpłatnie dla ograniczonej ilości osób.

kryteria kwalifikacyjne:

1) kurs jest dostępny dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)
2) kurs jest dostępny dla członków PTReh ze składkami opłaconymi do 2021 roku

procedura kwalifikacji na kurs:

 

1) kandydat dokonuje rejestracji pod adresem European Board of PRM i uzyskuje numer rejestracyjny (osoby, które posiadają już taki numer nie muszą tego robić powtórnie) i używa go w korespondencji dot. kursu.


2) kandydat przygotowuje dokumenty w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą
akceptowane):

  • list motywacyjny (w języku angielskim)
  • CV (w języku angielskim )
  • rekomendację od kierownika specjalizacji
  • w języku polskim: pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji na potrzeby kwalifikacji do "3rd European Robotic Rehabilitation Summer School" z przyjęciem do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do procedury kwalifikacji, oraz , że kandydat ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

Dokumentacja przesyłana jest pod adres krajowego menedżera EBPRM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  przed 25 lipca (godz. 24.00)
3) krajowy menedżer przygotowuje dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyła je 26
lipca do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh). Głosowanie polega na zaproponowaniu kolejności kandydatów na liście biorąc pod uwagę fakt, że im wyższa pozycja na liście tym większa szansa kwalifikacji na kurs
4) Uprawnieni do głosowania przesyłają swoje głosy na adres krajowego menedżera EBPRM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z powiadomieniem Pan Prezesa (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed 28 lipca 2021 godz. 24.00. Po przetworzeniu rezulatów krajowy menedżer przesyła wyniki głosowania Panu Prezesowi PTReh rano w dniu 29 lipca 2021
5) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Piotra Majchera do 29 lipca 2021 godz. 24.00, przy czym Pana Prezes ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów, skarbik PTReh weryfikuje opłacenie składek. (decyzja/akceptacja jest podjęta do 29 lipca godz. 24.00 i przesłana do krajowego menedżera)
6) krajowy menedżer wysyła dane uczestników do organizatora kursu w dniu 30 lipca 2021.

Załączniki:
Pobierz plik (Summer-School_2021_virtual.pdf)Summer-School_2021_virtual.pdf[ ]713 kB
11
07.2021

5 września - światowy dzień Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego

"Międzynarodowe Dni ” są organizowane z okazji ważnych aspektów ludzkiego życia i historii. Zgodnie z sugestią Prevention Committee, International Spinal Cord Society (ISCoS) Międzynarodowy Dzień Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego obchodzony jest każdego 5 września z zamiarem zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie przyczyn udzkorzeń i specjalnych potrzeb osób żyjących z ich konsekwencjami. Zakłada się, że zwiększenie świadomości społecznej w kwestii przyn i konsekwencji uszkodzeń rdzenia kręgowego poprawi szanse powodzenia programów profilaktycznych i zwiększy szansę osób z niepełnosprawnością na właczenie do aktywnego życia.

Przy okazji prezentujemy zapowiedź 60 Dorocznego Spotkania Międzynarodowego Towarzystwa Uszkodzeń Rdzenia Kręgowego ISCoS