17
07.2021

3rd European Robotic Rehabilitation Summer School (13-27/9/2021)

Mam przyjemność poinformować o naborze do trzeciej edycji kursu European Robotic Rehabilitation Summer School. Jest to cyklicznie urządzane wydarzenie edukacyjne przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, akredytowane przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Program szkolenia znajduje się w załączniku poniżej. Szkolenie, które w tym roku organizowane jest w jako kurs w całości on-line w dniach 13-27 września 2021 jest dostępne bezpłatnie dla ograniczonej ilości osób.

kryteria kwalifikacyjne:

1) kurs jest dostępny dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej (przed egzaminem)
2) kurs jest dostępny dla członków PTReh ze składkami opłaconymi do 2021 roku

procedura kwalifikacji na kurs:

 

1) kandydat dokonuje rejestracji pod adresem European Board of PRM i uzyskuje numer rejestracyjny (osoby, które posiadają już taki numer nie muszą tego robić powtórnie) i używa go w korespondencji dot. kursu.


2) kandydat przygotowuje dokumenty w formacie word (inne formaty, np. PDF nie będą
akceptowane):

  • list motywacyjny (w języku angielskim)
  • CV (w języku angielskim )
  • rekomendację od kierownika specjalizacji
  • w języku polskim: pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji na potrzeby kwalifikacji do "3rd European Robotic Rehabilitation Summer School" z przyjęciem do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do procedury kwalifikacji, oraz , że kandydat ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

Dokumentacja przesyłana jest pod adres krajowego menedżera EBPRM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  przed 25 lipca (godz. 24.00)
3) krajowy menedżer przygotowuje dokumenty kandydatów poprzez zaślepienie i przekształcenie w pdf i wysyła je 26
lipca do osób uprawnionych do głosowania (Zarząd Główny PTReh). Głosowanie polega na zaproponowaniu kolejności kandydatów na liście biorąc pod uwagę fakt, że im wyższa pozycja na liście tym większa szansa kwalifikacji na kurs
4) Uprawnieni do głosowania przesyłają swoje głosy na adres krajowego menedżera EBPRM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z powiadomieniem Pan Prezesa (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) przed 28 lipca 2021 godz. 24.00. Po przetworzeniu rezulatów krajowy menedżer przesyła wyniki głosowania Panu Prezesowi PTReh rano w dniu 29 lipca 2021
5) Wyniki głosowania są akceptowane przez Pana Prezesa PTReh prof. Piotra Majchera do 29 lipca 2021 godz. 24.00, przy czym Pana Prezes ma prawo również podjąć decyzję o kolejności kandydatów w przypadku równej liczby głosów, skarbik PTReh weryfikuje opłacenie składek. (decyzja/akceptacja jest podjęta do 29 lipca godz. 24.00 i przesłana do krajowego menedżera)
6) krajowy menedżer wysyła dane uczestników do organizatora kursu w dniu 30 lipca 2021.

Załączniki:
Pobierz plik (Summer-School_2021_virtual.pdf)Summer-School_2021_virtual.pdf[ ]713 kB
11
07.2021

5 września - światowy dzień Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego

"Międzynarodowe Dni ” są organizowane z okazji ważnych aspektów ludzkiego życia i historii. Zgodnie z sugestią Prevention Committee, International Spinal Cord Society (ISCoS) Międzynarodowy Dzień Osób z Uszkodzeniem Rdzenia Kręgowego obchodzony jest każdego 5 września z zamiarem zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie przyczyn udzkorzeń i specjalnych potrzeb osób żyjących z ich konsekwencjami. Zakłada się, że zwiększenie świadomości społecznej w kwestii przyn i konsekwencji uszkodzeń rdzenia kręgowego poprawi szanse powodzenia programów profilaktycznych i zwiększy szansę osób z niepełnosprawnością na właczenie do aktywnego życia.

Przy okazji prezentujemy zapowiedź 60 Dorocznego Spotkania Międzynarodowego Towarzystwa Uszkodzeń Rdzenia Kręgowego ISCoS

07
07.2021

23-25 września 2021: XVI Wirtualny Kongres European Forum for Research in Rehabilitation

W dniach 23-25 września 2021 odbędzie się wirtualna edycja Kongresu Europejskiego Forum Research in Rehabilitation organizowanego przez University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia w Ljubljanie
Program wydarzenia znajduje się poniżej.  
Link do formularza rejestracji. Termin zredukowanej opłaty zjazdowej jest przedłużony  do 16 lipca 2021. Obniżka opłaty rejestracyjnej dostępna jest dla studentów, uczestników studiów doktoranckich, osób specjalizujących się w rehabilitacji medycznej. Warsztaty są bezpłatne dla zarejestrowanych uczestników Konferencji

Załączniki:
Pobierz plik (efrr_2021_program_v2.pdf)EFRR program[ ]307 kB
18
06.2021

Nowości Cochrane Rehabilitation czerwiec 2021

Wspomagane elektromechanicznie ćwiczenia chodu po udarze

Udar mózgu jest dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zaburzenia przepływu mózgowego. Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie i główną przyczyną niepełnosprawności. U osób dotkniętych udarem często występują zaburzenia funkcji ruchowej, czuciowej i percepcji wzrokowej. Trzy miesiące po udarze około 20% pacjentów pozostaje na wózku inwalidzkim, a niemal 70% wykazywało obniżenie szybkości chodu i wydolności. Rehabilitacja osób po udarze mózgu ma na celu zwiększenie funkcjonalnej niezależności i poprawy wydolności w czynnościach codziennych. Ćwiczenia funkcji chodu odgrywają główną rolę w odzyskiwaniu zdolności chodzenia. Współczesne koncepcje faworyzują ćwiczenia o większej intensywności, z powtarzaniem zadań specyficznych dla trenowanych czynności. Użytecznymi narzędziami wspomagającymi terapeutów i ułatwiających udział pacjentów w ćwiczeniach chodu o pożądanej intensywności są roboty (urządzenia programowane do automatycznego wspomagania wykonywania określonych zadań) i urządzenia elektromechaniczne (mechaniczne sterowane elektrycznie). M.in. zautomatyzowane elektromechaniczne ortozy o typie egzoszkieletów czy urządzeń z końcowym efektorem (m.in. Lokomat, Exowalk, Gait Trainer GT I) umożliwiają powtarzalne ćwiczenie złożonych cykli chodu (w warunkach częściowego odciążenia masy ciała lub z całkowitym obciążeniem).

Omawiany przegląd Cochrane odpowiada na pytanie, czy urządzenia elektromechaniczne są pomocne i bezpieczne w poprawiania funkcji chodu w porównaniu z klasyczną fizjoterapią lub zwykłą, będąc aktualizacją przeglądów systematycznych Cochrane opublikowanych w 2007 i 2017 roku. Analizowane wyniki obejmowały prędkość chodu, zdolność chodu, akceptowalność terapii i odsetek zgonów w trakcie interwencji. Obecny przegląd obejmował 62 badania opublikowane i/lub zarejestrowane do 6 stycznia 2020 r. z udziałem 2440 dorosłych uczestników. Wyniki wykazały, że wspomagane elektromechanicznie urządzenia do ćwiczeń chodu w połączeniu z fizjoterapią zwiększają zdolność samodzielnego chodu. Zastosowanie tych urządzeń  w terapii może poprawić prędkość chodu i prawdopodobnie nie poprawią średniej zdolności chodu. Większe korzyści odnoszą osoby niechodzące i te, u których zastosowano interwencję wcześnie po udarze.  Powyższe wyniki należy interpretować z ostrożnością, ponieważ niektóre badania (i) obejmowały pacjentów chodzących, (ii) przyjmowały różny czas użytkowania urządzeń i różną częstotliwość ćwiczeń, (iii) dopuszczały stosowanie urządzeń z elektrostymulacją. Ćwiczenia chodu wspomagane urządzeniami  elektromechanicznymi nie zwiększały ryzyka rezygnacji z udziału w badaniu podczas interwencji ani ryzyka zgonu. Osoby po udarze, u których stosowane są ćwiczenia chodu wspomagane urządzeniami elektromechanicznymi w połączeniu z fizjoterapią, mają większa szansę poprawy funkcji chodu niż osoby, u których ćwiczenia chodu odbywają się bez tych urządzeń.

Interwencje zwiększające aktywność fizyczną osób z wadą wrodzoną serca

Wada struktury serca jest jedną z najczęstszych wad wrodzonych, występującą w około 1% wszystkich żywych urodzeń. Osoby z wadą wrodzoną serca miewają złożoną niepełnosprawność u przyczyny której leżą zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne. Odsetek pacjentów z wadą wrodzoną serca dożywających dorosłości wzrasta w ostatnich dziesięcioleciach z powodu wzrostu skuteczności diagnostyki prenatalnej, postępu chirurgii i wcześniejszego wdrażania leczenia. Tradycyjnie osoby z wadą wrodzoną serca rzadko angażują się w sport lub inne aktywności fizyczne ze względu na obawę pogorszenia stanu zdrowia. W efekcie w tej populacji wydolność krążeniowo -oddechowa jest z reguły niska i są gorsze wskaźniki zdrowia psychospołecznego. Co więcej, siedzący tryb życia sprzyja występowaniu otyłości i chorób układu krążenia u pacjentów z wadą wrodzoną serca, co ma konsekwencje zarówno w postacie podwyższonej zachorowalności, jak i śmiertelności. W chwili obecnej coraz więcej obserwacji przemawia za uzytecznością interwencji zwiększających aktywność fizyczną u osób z wadą wrodzoną serca, chociaż skuteczność i bezpieczeństwo tych działań nie są znane.

Omawiany przegląd systematyczny Cochrane ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa interwencji promujących aktywność fizyczną, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia lecznicze) u osób wadą wrodzoną serca niezależnie od wieku i wcześniejszych interwencji medycznych w porównaniu z grupami kontrolnymi pozostającymi bez aktywności fizycznej lub uprawiających typową dla siebie aktywność. Głównymi analizowanymi punktami końcowymi były: wydolność krążeniowo-oddechowa, jakość życia związana ze zdrowiem oraz wyniki pomiarów aktywności fizycznej dokonywanych rzez przenośne urządzenia, podczas gdy wśród drugorzędnych wyników znalazły się „subiektywne” odczucia dotyczące aktywności fizycznej, powrót do aktywności zawodowej lub edukacji, częstość hospitalizacji, siła mięśniowa i zdarzenia niepożądane. Na podstawie analizy 15 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem 924 osób wykazano, że interwencje zwiększające aktywność fizyczną osób z wadą wrodzoną serca prawdopodobnie nieznacznie poprawiają wydolność krążeniowo-oddechową i siłę mięśni (dowody o umiarkowanej jakości) i mogą nieznacznie poprawiać codzienne uczestniczenie w aktywnościach fizycznych (dowody o niskiej jakości). Zidentyfikowano dowody o bardzo niskiej jakości, że interwencje zwiększające aktywność fizyczną  poprawiają jakość życia związaną ze zdrowiem. Ponadto nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z interwencjami, a także nie obserwowano niepożądanych zmian struktur serca.

Chociaż uzyskane wyniki wydają się obiecujące, potrzebne są dalsze badania (w postaci dużych i długoterminowych randomizowanych wieloośrodkowych prób), uwzględniające długoterminową obserwację wyników takich jak śmiertelność, zachorowalność i efektywność kosztowa. Co więcej, badanie skuteczności interwencji zwiększających aktywność fizyczną osób z określonymi wadami serca może być użyteczne w lepszej indywidualizacji zaleceń.

 

 

09
06.2021

Europejski webinar FRAGILITY FRACTURE NETWORK - 12 czerwca 2021 godz. 09:00

12 czerwca 2021 o gdz. 09:00 rozpocznie się europejski panel Fragility Fracture Network, globalnej multidyscyplinarnej organizacji ekspertów powołanej w celu poprawy jakości leczenia i wtórnej prewencji złamań osteoporotycznych. Celem panelu jest współpraca w zakresie tworzenia lokalnych sieci ekspertów w poszczególnych krajach. Szczegółowy program znajduje się poniżej. 

Aby uczestniczyć w panelu zarejestruj się klikając tutaj

Załączniki:
Pobierz plik (FFN WEBINAR INV.pdf)FFN WEBINAR INV.pdf[ ]236 kB