STATUT
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Tekst jednolity po zmianie dokonanej 11 kwietnia 2018 r.