Siedziba Oddziału:

Klinika Rehabilitacji z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
Instytut Medycyny Wsi im.Witolda Chodźki w Lublinie
20-090 Lublin, ul.Jaczewskiego 2
tel. 81 71 84 440

 

Przewodniczący: Tomasz Saran

Sekretarz: Dorota Hałasa-Majchrzak

Skarbnik: Paweł Paździor

 

Członkowie Zarządu:

Tomasz Blicharski

Jolanta Taczała

Magdalena Dmoszyńska-Graniczka

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Rafał Sapuła

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Anna Maj

Krzysztof Mataczyński

 

 

Składkę członkowską należy wpłacać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100 zł na rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba
np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, za 2016, oddział Łódzki PTReh.

02
12.2022

Zebranie Oddziału

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na zebranie Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, które odbędzie się 7 grudnia 2022 roku (środa) w auli Instytutu Medycyny Wsi im W. Chodźki o godzinie 17.00 ul . K. Jaczewskiego 2,  20-090 Lublin.