Siedziba Oddziału:

Zamojska Klinika Rehabilitacji

Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Ul. Peowiaków 1

22-400 Zamość

Tel: +48 84 677 67 60

 

Przewodniczący: dr n. med. Rafał Sapuła

Sekretarz: lek. med. Anna Gospodaryk

Skarbnik: dr n. o zdr. Marta Wolanin

 

Członkowie Zarządu:

dr n. med. Krzysztof Mataczyński

dr n. med. Magdalena Dmoszyńska-Graniczka

lek. med. Joanna Sowińska

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: prof. dr hab. n. med. Piotr Majcher

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

lek. med. Anna Mazur-Maj

lek. med. Anna Kusiak

 

 

Składkę członkowską należy wpłacać na konto:
Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100 zł na rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba
np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, za 2016, oddział Łódzki PTReh.