23
01.2023

Nowości Cochrane Rehabilitation - styczeń 2023

Czy interwencje fizjoterapeutyczne w obrębie klatki piersiowej są skuteczne i bezpieczne jako leczenie wspomagające u dorosłych z zapaleniem płuc?

Zapalenie płuc jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych we wszystkich grupa wiekowych. Podstawą leczenia jest antybiotykoterapia, a niektóre terapie wspomagające, takie jak suplementacja tlenu, mogą być korzystne dla poprawy wyników leczenia. Fizjoterapia w obrębie klatki piersiowej, techniki poprawiające drożność dróg oddechowych są szeroko stosowane w zapaleniu płuc u dorosłych bez wiarygodnych dowodów. Czytaj dalej.... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska
 

Dodatkowe terapie stosowane łącznie z fizjoterapią w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego lub kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów powszechnie dotyczy stawu biodrowego kolanowego powodując ból i trudności w codziennych czynnościach np. w chodzeniu. Metodą leczenia z wyboru są ćwiczenia lecznicze w środowisku suchym. Celem przeglądu Cochrane było ustalenie, czy dodanie do ćwiczeń dodatkowych terapii (terapia manualna psychoterapia, interwencja dietetyczna, fizykotrapia, akupunktura) redukują ból, poprawiają funkcjonowanie, jakość życia lub inne wyniki zgłaszane przez pacjentow, a także czy wpływają na obraz radiologiczny. Czytaj dalej.... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

 
 
 
11
01.2023

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu w 2023 roku

Europejski egzamin z medycyny fizykalnej i rehabilitacji jest sposobem uzyskania tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) oznaczającego posiadanie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji, po upływie minimum trzech lat specjalizacji. 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Egzamin ma charakter pisemny i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru on-line. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu się jako GOŚĆ na tej stronie

Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminu wraz z protokołem egzaminu i zakresem pytań egzaminacyjnych (blueprint) można znaleźć tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 26 maja 2023 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

  1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
  2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydatów będzie otwarta do dnia 31 marca 2023 r. i nie podlega przedłużeniu.

Przed przystąpieniem do rejestracji stanowczo rekomenduję nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu:

  1. w przypadku osób mających specjalizację z rehabilitacji medycznej skanu dyplomu specjalizacyjnego 
  2. w przypadku osób po trzecim roku specjalizacji z rehabilitacji medycznejwypełnionego i podpisanego przez Kierownika Specjalizacji dzienniczka specjalizacyjnego, który można pobrać stąd: DOWNLOAD 
10
01.2023

Indywidualny Projekt Rehabilitacji jako konceptualna podstawa rehabilitacji skoncentrowanej na osobie: stanowisko Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

Realizacja rehabilitacji skoncentrowanej na pacjencie wymaga optymalizacji interakcji między profesjonalistą rehabilitacji a pacjentem, a więc stworzenia odpowiadających temu założeniu ram procesu rehabilitacji. Ramy te powinny uwzględnić: 1) plan zarządzania rehabilitacją, 2) Indywidualny Projekt Rehabilitacji (IRP) 3) cykl rehabilitacji. Wszystkie trzy koncepcje koncentrują się na pacjencie jako osobie i celu rehabilitacji, którym jest optymalizacja funkcjonowania w kontinuum opieki. IRP to wieloelementowy, skoncentrowany na osobie program zarządzania rehabilitacją, w którym rehabilitacja jest prowadzona przez wieloprofesjonalny zespół pod kierownictwem lekarza specjalisty medycyny fizykalnej i rehabilitacji (PRM), realizujący współpracę w sposób interdyscyplinarny z uwzględnieniem pacjenta (lub osób go reprezentujących). Systemem odniesienia oceny potrzeb funkcjonalnych, celów i punktów końcowych rehabilitacji jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Zachęcamy do bliższego zapoznania się z koncepcją IRP jako ram dla tworzenia systemu rehabilitacji w Europie. Tu znajdziesz opublikowane w 2022 roku oficjalne stanowisko Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z planem konkretnych działań: projektów demonstracyjnych z wykorzystaniem IRP w Europie. W artykule przedstawiono dotychczasowe działania w kierunku stworzenia i wdrożenia IRP w Europie we wszystkich stadiach rehabilitacji. Artykuł łączy koncepcje teoretyczne z praktyką i wzywa do udziału klinicystów i ludzi nauki zajmujących się rehabilitacją oraz stowarzyszenia branżowe medycyny fizykalnej i rehabilitacji. 

18
11.2022

Nowości Cochrane Rehabilitation - listopad 2022

Czy ćwiczenia lecznicze mogą zastąpić inne techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę?

W przebiegu mukowiscydozy dochodzi do gromadzenie w drogach oddechowych zagęszczonego śluzu, który jest przyczyną zaburzeń wentylacji i niewydolności oddechowej. Ćwiczenia oddechowe są szeroko stosowaną metodą oczyszczania dróg oddechowych. Tegoroczny przegląd Cochrane porównuje skuteczność ćwiczeń fizycznych z innymi technikami oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę. 

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Trening mobilności w celu poprawy mobilności i funkcjonowania u osób starszych z zespołem kruchości

Zespół kruchości występuje powszechnie u osób starszych (szacunkowo nawet 21% populacji w wieku powyżej 65 lat mieszkającej w społeczności lokalnej) i polega na zwiększonej podatności na wystąpienie upadku, trudności w poruszaniu się i wykonywaniu czynności codziennych, zwiększając ryzyko przyjęcia do szpitala i zgonu. Aktualny przegląd Cochrane analizuje wpływ treningu mobilności na mobilność, funkcjonowanie, ryzyko upadku, częstość zgonów i przyjęć do do placówek opiekuńczych.

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

26
10.2022

Nowości Cochrane Rehabilitation - październik 2022

Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego?

Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS) to bolesna i upośledzająca dysfunkcja, które może wystąpić po urazie lub zabiegu operacyjnym. Chociaż fizjoterapia jest powszechnie zalecana w CRPS ze względu na oczekiwane zmniejszenie nasilenia wpływu choroby na funkcjonowanie, nie ma pewności, czy interwencja ta rzeczywiście redukuje niepełnosprawność i ból w CRPS. Czytaj dalej ...streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Profilaktyka upadków u osób z chorobą Parkinsona

Upadki są jednym z częstszych problemów funkcjonalnych związanych z chorobą Parkinsona. Wiedza na temat skutecznych strategii zapobiegania upadkom pomoże we wdrożeniu skutecznych działań prewencyjnych. Aktualny przegląd Cochrane odpowiada na pytanie dotyczące skuteczności interwencji mających na celu zmniejszenie liczby upadków u chorych dotknietych chorobą Parkinsona. Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska