06
06.2023

Europejska Letnia Szkoła Rehabilitacji w Marsylii 2023

 rozpoczął się nabór do Europejskiej Szkoły Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Marsylia 2023. 
European School Marseille "Motor Disabilities: Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology" to cykliczne renomowane wydarzenie edukacyjne przeznaczone dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej i młodych specjalistów, akredytowane przez Europejską Radę Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) i Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ESPRM). Program szkolenia znajduje się w załączniku poniżej. Szkolenie, które w tym roku organizowane jest w jako kurs w całości on-line w dniach 03-08 lipca 2023 jest dostępne bezpłatnie dla ograniczonej ilości osób. Wstępny program wydarzenia znajduje się tutaj.  
Kryteria kwalifikacyjne:
lub 
  • lekarz specjalista posiadający dyplom Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) w okresie do trzech lat od uzyskania tytułu  specjalisty w Polsce. 
Nabór do szkoły: kliknij tutaj 
Zgłoszenia należy dokonać przed 16 czerwca 2023.

Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, uczestnicy zostaną wybrani losowo kilka dni po terminie składania wniosków, w obecności członków Executive Committee of the EBPRM i krajowych menedżerów. Priorytet będzie udzielony tym kandydatom, którzy jako spejcalizanci zdali Egzamin EBPRM i posiadaczom tytułu FEBPRM spełniających powyższe kryteria. 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni od upływu terminu składania wniosków. 
Uwaga: Kandydaci na kurs będący specjalizantami z rehabilitacji medycznej, którzy nie uczestniczyli w egzaminie EBPRM, muszą zgłosić się do Krajowego Menedżera (dr hab. Piotr Tederko: adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zaświadczenie o odbywan`iu specjalizacji.
04
05.2023

Europejskie Szkoły Rehabilitacji 2023

European Board of PRM rozpoczął nabór do europejskich szkół rehabilitacji w  2023 roku. 
Obecnie otwarta jest lista kandydatów na następujące wydarzenia edukacyjne: 
Rehabilitation of pain and pain-related disability, Piacenza, Włochy (24-28.09.2023).
Szkolenia będą mialy charakter spotkań on-site. Szkolenia przeznaczone są dla specjalizantów w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalistów w okresie nie więcej niż 3 lat od ukończenia specjalizacji. Udział w Szkołach (pobyt, hotel) jest sponsorowany przez European Board of PRM. Dojazd na miejsce odbywa się na koszt uczestnika. Każda ze Szkół przyjmie 12 uczestników z państw UEMS. Szczegóły (programy szkół, kryteria kwalifikacji, linki do rejestracji, sposób wyboru uczestników przedstawione są w linkach powyżej. Termin zgłaszania się upływa 11 maja 2023. 
02
04.2023

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego ESPRM i UEMS-PRM Section & Board (30 marca - 1 kwietnia 2023)

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2023 odbyły się zgromadzenia ogólne ESPRM oraz UEMS-PRM Section & Board, w których wzięli udział prof dr hab. med. Jolanta Kujawa i dr hab. med. Piotr Tederko jako ambasadorzy naszego Towarzystwa w ESPRM oraz delegaci Naczelnej Rady Lekarskiej do UEMS-PRM Section & Board z rekomendacji ZG PTReh. Poniżej jest sprawozdanie ze spotkań. 

23
01.2023

Nowości Cochrane Rehabilitation - styczeń 2023

Czy interwencje fizjoterapeutyczne w obrębie klatki piersiowej są skuteczne i bezpieczne jako leczenie wspomagające u dorosłych z zapaleniem płuc?

Zapalenie płuc jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych we wszystkich grupa wiekowych. Podstawą leczenia jest antybiotykoterapia, a niektóre terapie wspomagające, takie jak suplementacja tlenu, mogą być korzystne dla poprawy wyników leczenia. Fizjoterapia w obrębie klatki piersiowej, techniki poprawiające drożność dróg oddechowych są szeroko stosowane w zapaleniu płuc u dorosłych bez wiarygodnych dowodów. Czytaj dalej.... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska
 

Dodatkowe terapie stosowane łącznie z fizjoterapią w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego lub kolanowego

Choroba zwyrodnieniowa stawów powszechnie dotyczy stawu biodrowego kolanowego powodując ból i trudności w codziennych czynnościach np. w chodzeniu. Metodą leczenia z wyboru są ćwiczenia lecznicze w środowisku suchym. Celem przeglądu Cochrane było ustalenie, czy dodanie do ćwiczeń dodatkowych terapii (terapia manualna psychoterapia, interwencja dietetyczna, fizykotrapia, akupunktura) redukują ból, poprawiają funkcjonowanie, jakość życia lub inne wyniki zgłaszane przez pacjentow, a także czy wpływają na obraz radiologiczny. Czytaj dalej.... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

 
 
 
11
01.2023

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu w 2023 roku

Europejski egzamin z medycyny fizykalnej i rehabilitacji jest sposobem uzyskania tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) oznaczającego posiadanie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji, po upływie minimum trzech lat specjalizacji. 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Egzamin ma charakter pisemny i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru on-line. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu się jako GOŚĆ na tej stronie

Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminu wraz z protokołem egzaminu i zakresem pytań egzaminacyjnych (blueprint) można znaleźć tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; ul. Spartańska 1, 02-637, Warszawa, 26 maja 2023 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

  1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
  2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydatów będzie otwarta do dnia 31 marca 2023 r. i nie podlega przedłużeniu.

Przed przystąpieniem do rejestracji stanowczo rekomenduję nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu:

  1. w przypadku osób mających specjalizację z rehabilitacji medycznej skanu dyplomu specjalizacyjnego 
  2. w przypadku osób po trzecim roku specjalizacji z rehabilitacji medycznejwypełnionego i podpisanego przez Kierownika Specjalizacji dzienniczka specjalizacyjnego, który można pobrać stąd: DOWNLOAD