27
01.2024

Certyfikacja europejskich specjalistów medycyny fizykalnej i rehabilitacji drogą egzaminu w 2024 roku

Europejski egzamin z medycyny fizykalnej i rehabilitacji jest sposobem uzyskania tytułu Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) oznaczającego posiadanie kompetencji zawodowych w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji na poziomie europejskim.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU?

lekarze z tytułem specjalisty rehabilitacji medycznej oraz lekarze w trakcie specjalizacji, po upływie minimum trzech lat specjalizacji. 

W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANY BĘDZIE EGZAMIN?

Egzamin odbędzie się jednocześnie w krajach członkowskich lub stowarzyszonych Sekcji UEMS-PRM. Egzamin ma charakter pisemny i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru on-line. Zakres pytań odpowiada podstawie programowej kształcenia podyplomowego w medycynie fizykalnej i rehabilitacji. Materiały edukacyjne przydatne w trakcie przygotowania do egzaminu dostępne są po zalogowaniu się jako GOŚĆ na tej stronie

Szczegóły dotyczące przebiegu egzaminu wraz z protokołem egzaminu i zakresem pytań egzaminacyjnych (blueprint) można znaleźć tutaj.

Przewidywane miejsce i czas egzaminu:

Klinika Rehabilitacji CMKP; ul. Księdza Stanisława Konarskiego 1, 05-400, Otwock, 24 maja 2024 r.

JAKIE SĄ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z CERTYFIKACJI?

Posiadacz tytułu FEBPRM ma kompetencje zawodowe na poziomie europejskim, co jest anonsowane w upublicznionym spisie certyfikowanych specjalistów i korzysta ze:

  1. zredukowanej opłaty subskrypcyjnej czasopism naukowych z medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym Journal of Rehabilitation MedicineEuropean Journal of Physical and Rehabilitation MedicineAnnals of Physical and Rehabilitation Medicine)
  2. zniesionej lub zredukowanej opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w kursach i kongresach w dziedzinie medycyny fizykalnej i rehabilitacji (w tym europejskich kongresów medycyny fizykalnej i rehabilitacji

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja Kandydatów będzie otwarta do dnia 31 marca 2024 r. i nie podlega przedłużeniu.

Przed przystąpieniem do rejestracji stanowczo rekomenduję nawiązanie kontaktu z Krajowym Menedżerem EBPRM na obszar Polski: Piotr Tederko, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 506663718 i przesłanie do wglądu:

  1. w przypadku osób mających specjalizację z rehabilitacji medycznej skanu dyplomu specjalizacyjnego 
  2. w przypadku osób po trzecim roku specjalizacji z rehabilitacji medycznej wypełnionego i podpisanego przez Kierownika Specjalizacji dzienniczka specjalizacyjnego, który można pobrać stąd: DOWNLOAD 
18
01.2024

24 stycznia 2024: godz. 19:00. pierwsze webinarium edukacyjne ESPRM

W imieniu władz ESPRM zapraszam Lekarzy Rehabilitacji Medycznej na pierwsze webinarium edukacyjne w 2024 roku.

Current opinion on tendinopathies - PRM point of view.

Spotkanie będzie prowadzone przez prezydenta ESPRM dr Klemena Grabljeveca.

Wykład edukacyjny przedstawi prof. Jean Francois Kaux, kierownika Kliniki Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Uniwersytetu w Liege, Belgia.
Formularz rejestracyjny ESPRM znajduje się tutaj.

 

Nagranie ze spotkania można znaleźć tutaj

13
11.2023

13 listopada : Międzynarodowy Dzień Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

Poniedziałek 13 listopada 2023 roku po raz pierwszy na całym świecie wyznaczono jako Międzynarodowy Dzień Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. To globalne wydarzenie związane z opieką zdrowotną, które będzie obchodzone corocznie. Liczymy na Państwa pomoc w jego uczczeniu, upowszechnianiu go w lokalnej społeczności oraz podkreślaniu celów i osiągnięć Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacyjnej.

 To właśnie tego dnia, 24 lata temu, w 1999 roku, w wyniku połączenia International Rehabilitation Medicine Association (IRMA) i International Federation of Physical and Rehabilitation Medicine  (IFPRM) utworzono International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). Ustanawiając tę datę, oddajemy hołd przede wszystkim pionierom Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, którzy stworzyli podwaliny najważniejszej organizacji poświęconej międzynarodowej medycynie rehabilitacyjnej.

 W tym roku przypada także historyczna rezolucja WHO “Strengthening Rehabilitation in the Health Systems”. Jej głównym celem jest włączenie rehabilitacji do systemów opieki zdrowotnej na całym świecie, a tym samym poprawa dobrostanu i uczestnictwa społeczno-ekonomicznego osób z niepełnosprawnością. Wierzymy, że obchody Międzynarodowego Dnia Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacyjnej pomogą osiągnąć wszystkie cele określone w tej rezolucji.

 Międzynarodowy Dzień Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji jest okazją do podniesienia świadomości na temat globalnego wpływu naszej specjalizacji na osoby, których stan zdrowia powoduje niepełnosprawność lub niesie zagrożenie niepełnosprawnością. To święto powinno zostać wykorzystane dla propagacji edukacji społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości medycyny fizykalnej i rehabilitacyjnej oraz mobilizacji woli politycznej i zaangażowania w nasze zadania rządów i instytucji.

 Dzień ten jest dla nas wszystkich okazją do wymiany poglądów o naszych teraźniejszych i przyszłych zadaniach, których celem poprawa dostępności do medycyny fizykalnej i rehabilitacji ludziom ich potrzebującym na całym świecie.

 

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach.

Francesca Gimigliano
Prezydent ISPRM

05
11.2023

TESC: międzynarodowy konkurs naukowy dla młodych lekarzy rehabilitacji

TESC (Trans European Scientific Contest) jest konkursem przeznaczonym dla młodych lekarzy medycyny fizykalnej i rehabilitacji, organizowanym przy okazji międzynarodowych kongresów Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM).  

Najbliższa edycja konkursu będzie towarzyszyć 24 Europejskiemu Kongresowi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Ljubljanie (23-27 kwietnia 2024).

Warunki udziału:

każde krajowe Towarzystwo Rehabilitacji ma prawo delegowania jednego kandydata do konkursu.

Kryteria dla uczestnika:

- uczestnik 24 Europejskiemu Kongresowi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Ljubljanie

- specjalizant lub specjalista rehabilitacji medycznej w okresie przed upływem 3 lat od uzyskania tytułu specjalisty.

- uczestnik w ramach konkursu zaprezentuje wyniki własnej pracy zatwierdzone przez opiekuna pracy.

Kandydat jest rekomendowany przez zarząd Krajowego Towarzystwa Naukowego Rehabilitacji

Termin zgłaszania kandydatur: 1 lutego 2024.

Zasady konkursu:

uczestnik zaprezentuje swoją prace w postaci 10 minutowej prezentacji (+ 5 minut na pytania i odpowiedzi).

Oceną prac zajmuje się międzynarodowe Jury sformowane z badaczy pochodzących z krajów, z których pochodzą uczestnicy TESC. Oceniane będą jakość naukowa, sposób prezentacji oraz znaczenie tematu pracy dla medycyny fizykalnej i rehabilitacji.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię i nazwisko oraz afiliację kandydata

2) abstrakt pracy po angielsku (maks. 300 słów)

3) CV kandydata po angielsku

4) imię i nazwisko oraz afiliację opiekuna pracy

5) udział kandydata w pracy (np. udział w  projektowaniu pracy, wykonaniu eksperymentu, analizie wyników, pisaniu doniesienia, itp.)

6) informację kto opłaca udział kandydata w 24 Europejskiemu Kongresowi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Ljubljanie

 

Nagrody dla uczestników (trzy nagrody pieniężne w wysokości 1000, 500 i 300 Euro) zostaną wręczone podczas spotkania towarzyskiego towarzyszącego kongresowi.  

 

Zbieraniem kandydatur zajmuje się Piotr Tederko. Proszę o przesłanie w/w dokumentów zgłoszenia Kanydata na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż 31 grudnia 2023. 

12
10.2023

14 października o godz. 11.00: Międzynarodowa sesja na kongresie SIMFER

Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji zaprasza Państwa na międzynarodową sesję DISABILITY, REHABILITATION AND THE GREAT CHALLENGES OF OUR TIME odbywającą się w ramach 51 krajowego kongresu Włoskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine  - SIMFER). Sesja ta, odbywająca się w języku angielskim odbędzie się 14 października o godz. 11.00 i będzie dostępna za pośrednictwem linku.

 Program Kongresu jest w dokumencie poniżej:

  

Załączniki:
Pobierz plik (Program SIMFER 2023.pdf)Program SIMFER 2023.pdf[ ]6817 kB