10
01.2023

Indywidualny Projekt Rehabilitacji jako konceptualna podstawa rehabilitacji skoncentrowanej na osobie: stanowisko Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji

Realizacja rehabilitacji skoncentrowanej na pacjencie wymaga optymalizacji interakcji między profesjonalistą rehabilitacji a pacjentem, a więc stworzenia odpowiadających temu założeniu ram procesu rehabilitacji. Ramy te powinny uwzględnić: 1) plan zarządzania rehabilitacją, 2) Indywidualny Projekt Rehabilitacji (IRP) 3) cykl rehabilitacji. Wszystkie trzy koncepcje koncentrują się na pacjencie jako osobie i celu rehabilitacji, którym jest optymalizacja funkcjonowania w kontinuum opieki. IRP to wieloelementowy, skoncentrowany na osobie program zarządzania rehabilitacją, w którym rehabilitacja jest prowadzona przez wieloprofesjonalny zespół pod kierownictwem lekarza specjalisty medycyny fizykalnej i rehabilitacji (PRM), realizujący współpracę w sposób interdyscyplinarny z uwzględnieniem pacjenta (lub osób go reprezentujących). Systemem odniesienia oceny potrzeb funkcjonalnych, celów i punktów końcowych rehabilitacji jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Zachęcamy do bliższego zapoznania się z koncepcją IRP jako ram dla tworzenia systemu rehabilitacji w Europie. Tu znajdziesz opublikowane w 2022 roku oficjalne stanowisko Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z planem konkretnych działań: projektów demonstracyjnych z wykorzystaniem IRP w Europie. W artykule przedstawiono dotychczasowe działania w kierunku stworzenia i wdrożenia IRP w Europie we wszystkich stadiach rehabilitacji. Artykuł łączy koncepcje teoretyczne z praktyką i wzywa do udziału klinicystów i ludzi nauki zajmujących się rehabilitacją oraz stowarzyszenia branżowe medycyny fizykalnej i rehabilitacji. 

18
11.2022

Nowości Cochrane Rehabilitation - listopad 2022

Czy ćwiczenia lecznicze mogą zastąpić inne techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę?

W przebiegu mukowiscydozy dochodzi do gromadzenie w drogach oddechowych zagęszczonego śluzu, który jest przyczyną zaburzeń wentylacji i niewydolności oddechowej. Ćwiczenia oddechowe są szeroko stosowaną metodą oczyszczania dróg oddechowych. Tegoroczny przegląd Cochrane porównuje skuteczność ćwiczeń fizycznych z innymi technikami oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę. 

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Trening mobilności w celu poprawy mobilności i funkcjonowania u osób starszych z zespołem kruchości

Zespół kruchości występuje powszechnie u osób starszych (szacunkowo nawet 21% populacji w wieku powyżej 65 lat mieszkającej w społeczności lokalnej) i polega na zwiększonej podatności na wystąpienie upadku, trudności w poruszaniu się i wykonywaniu czynności codziennych, zwiększając ryzyko przyjęcia do szpitala i zgonu. Aktualny przegląd Cochrane analizuje wpływ treningu mobilności na mobilność, funkcjonowanie, ryzyko upadku, częstość zgonów i przyjęć do do placówek opiekuńczych.

Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

26
10.2022

Nowości Cochrane Rehabilitation - październik 2022

Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego?

Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS) to bolesna i upośledzająca dysfunkcja, które może wystąpić po urazie lub zabiegu operacyjnym. Chociaż fizjoterapia jest powszechnie zalecana w CRPS ze względu na oczekiwane zmniejszenie nasilenia wpływu choroby na funkcjonowanie, nie ma pewności, czy interwencja ta rzeczywiście redukuje niepełnosprawność i ból w CRPS. Czytaj dalej ...streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

Profilaktyka upadków u osób z chorobą Parkinsona

Upadki są jednym z częstszych problemów funkcjonalnych związanych z chorobą Parkinsona. Wiedza na temat skutecznych strategii zapobiegania upadkom pomoże we wdrożeniu skutecznych działań prewencyjnych. Aktualny przegląd Cochrane odpowiada na pytanie dotyczące skuteczności interwencji mających na celu zmniejszenie liczby upadków u chorych dotknietych chorobą Parkinsona. Czytaj dalej... streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska

15
09.2022

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego UEMS-PRM Section & Board (8-9 września 2022)

W dniach 8-9 września 2022 odbyło się zgromadzenie ogólne UEMS-PRM Section & Board, w którym wziął udział dr hab. med. Piotr Tederko jako delegat NRL z rekomendacji ZG PTReh. Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej sprawozdaniem. 

26
08.2022

Światowa Organizacja Zdrowia rekrutuje fachowców z dziedziny rehbilitacji dla Ukrainy

Europejskie Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy wspiera Centrum Uszkodzeń Rdzenia Kręgowego w Równem w północno-zachodniej Ukrainie, które ma stać się krajowym centrum referencyjnym dla osób z urazem rdzenia kręgowego i urazowym uszkodzeniem mózgu.

Światowa organizacja Zdrowia (WHO) rekrutuje specjalistów w kluczowych obszarach klinicznych, dla wsparcia miejscowego personelu w rozwijaniu specjalistycznych umiejętności poprzez zapewnienie szkoleń i wsparcia technicznego. Projekt zaplanowany jest na okres sześciu miesięcy. Udział wymaga wyjazdu na Ukrainę.

 WHO prowadzi rekrutację na następujące stanowiska:

Koordynator Procesu Rehabilitacji
Konsultant w zakresie fizjoterapii
Konsultant w zakresie terapii zajęciowej
Konsultant w zakresie psychologii klinicznej/neuropsychologii
Konsultant w zakresie Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji
Konsultant w zakresie pielęgniarstwa rehabilitacyjnego

Szczegółowe opisy stanowisk dla każdej roli, które obejmują role i obowiązki, znajdują się w załączonych poniżej plikach

W przypadku uznania, że Pana/Pani umiejętności i doświadczenie odpowiadają wymaganiom stanowiska, prosimy o przesłanie CV (stworzone w systemie rekrutacyjnym WHO) wraz z osobnym listem motywacyjnym w terminie do 6 września 2022 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W temacie maila należy napisać: "application for (nazwa stanowiska)"

WHO skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia testu pisemnego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 Uwaga: Przesłane CV (określane jako profil) należy utworzyć w systemie rekrutacyjnym WHO dostępnym tutaj: Należy się się zalogować (lub zarejestrować jako nowy użytkownik) i uzupełnić swój profil. Następnie musisz pobrać swój profil / CV. Aby pobrać informacje o swoim profilu / CV ze strony internetowej WHO,

a. Zaloguj się na konto Stellis WHO,

b. uzyskaj dostęp do swojego profilu za pomocą jednej z następujących metod

· Kliknij strzałkę w dół obok swojego imienia, a następnie kliknij Profil,

· Kliknij zakładkę My Jobpage, a następnie kliknij Access my profile po prawej stronie.

Stosując jedną z powyższych metod, zobacz zakładkę drukowania po prawej stronie strony. Możesz wydrukować swój profil i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zeskanowaną wersję; LUB profil w formacie PDF.