Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze środowisk uchodźczych w społeczności krajów o wysokich dochodach

Problem adaptacji uchodźców jest zjawiskiem o narastającym znaczeniu także w rehabilitacji. Aktualny przegląd systematyczny Cochrane bada efektywność promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki i leczenia wśród dzieci i młodzieży uchodźczej w krajach o wysokim dochodzie. Czytaj dalej. (Streszczenie prostym językiem wykonane przez Cochrane Polska