Sprawozdanie z Kongresu 

IX Międzynarodowy Kongres PTReh odbył się w dniach 13-15.10.2016 r. 

Został on zorganizowany na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Patronat honorowy nad kongresem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach – Jacek Kozakiewicz, Dyrektor SPSK nr 7 Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca – Klaudia Rogowska oraz Rektor AWF w Katowicach – Adam Zając.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego była prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. med. Jacek Durmała.

Kongres został objęty patronatem medialnym przez Annales Academiae Medicae Silesiensis, Dziennik zachodni, Med. Expres, Nasze Miasto, Ortopedię Traumtologię Rehabilitację, Postępy Rehabilitacji, Praktyczną fizjoterapię i rehabilitację, Rehabilitacje w praktyce, Rehabilitacja w Polsce.pl, Rynek Zdrowia oraz Program III Polskiej Telewizji

Głownym partnerem Konferencji była firma BTL. Pozostali partnerzy to: ZUS, Angitia, Meden Inmed, Technomex, Titanis, Uzdrowisko Ustroń, TB Polska, Habilis, Intimex, Elecpol, Kriomedpol, Habys, Kalmed, ITAM, Has-med, Interservis, Kreator, Assistech, Prowalk.eu, Vitako, Trivita, Ortomed, Onyx, Tax-us-med, Edra, PZWL, Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, Rehabilitacja w praktyce.

Program kongresu składał się z sesji wykładowych, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów. Jeden z warsztatów zorganizowany był jako poprzedzający kongres 5-cio dniowy kurs szkolący w zakresie leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych metodą DoboMed.

Największym powodzeniem cieszył się warsztat pt. „Fala uderzeniowa w leczeniu dysfunkcji układu narządów ruchu”.

W uroczystym otwarciu kongresu udział wzięli przedstawiciele Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Wśród zaproszonych gości zagranicznych znaleźli się:

 • Carlotte Kiekens – Secretary General of European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Coordinator of  Cochrane Rehabilitation
 • Stefano Negrini - Chair of Evidence Based Medicine Committee of European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Director of Cochrane Rehabilitation
 • Enrique Varela Donoso  - Chair of Professional Practice Committee of Physical and Rehabilitation Medicine Section of European Union of Medical Specialists (UEMS PRM Section)
 • Angelo Gabriele Aulisa – Children Hospital Bambino Gesù - Rome
 • Nachiappan Chockalingam – BEng, MSc, PhD, CEng, CSci, MIPEM, PFHEA
 • Professor of Clinical Biomechanice, Faculty of Health Sciences Staffordshire University
 • Nikola Jevtic – Regional Schroth Instructor
 • Giovanni Barassi – Technical Coordinator of the Rehabilitation Sector CUMFeR, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Chieti-Pescara

W panelu dyskusyjnym dotyczącym kompleksowej i skoordynowanej opieki na przykładzie projektów opieki nad chorymi po zawale serca i endoprotezoplastyce udział wziął Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Łanda.

W trakcie kongresu odbyła się również sesja studencka oraz sesja prezentująca najlepsze zgłoszone prace. Pozostałe prace oryginalne zostały przedstawione w postaci elektronicznej ciągłej sesji posterowej.

Odbyły się następujące sesje tematyczne:

 1. Rehabilitacja przed- i po endoprotezoplastyce
 2. Rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego
 3. Rehabilitacja osób z chorobami neurologicznymi
 4. Rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi
 5. Rehabilitacja osób z chorobami w wieku starszym
 6. Rehabilitacja osób z chorobami z chorobami płuc
 7. Sesja Varia

W kongresie udział wzięło 398 osób, w tym 45 prezentujących referaty, pochodzących z 28 różnych jednostek naukowych. 11 prezentacji zostało przedstawionych przez przedstawicieli zagranicznych jednostek naukowych, co stanowi 24,4% wszystkich referatów.

Do kongresu zgłoszono ponad 90 streszczeń, zakwalifikowanych zostało 88 prac.

W trakcie kongresu odbyło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji jak i również spotkania towarzyskie.

 Kongres w liczbach:

 • 2 języki wykładowe
 • 400 uczestników
 • 27 wystawców
 • ponad 90 zgłoszonych streszczeń
 • 8 sesji tematycznych

Komunikacja medialna opierała się na stronach internetowych Kongresu, a także poprzez zapowiedzi na stronach internetowych Patronów Medialnych. Na stronie internetowej

Kongresu łączna liczba unikalnych odsłon w miesiącu wynosiła średnio 2 370.