W dniu 20 listopada 2017 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań". Konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele naszego towarzystwa, została objęta patronatem PTReh.

Poniżej fotorelacja i linki z informacjami na temat konferencji

Program konferencji: https://files.acrobat.com/a/preview/fb81abd7-462a-440a-ba26-835817441ebe

http://press.warszawa.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowapolska-szkola-ko
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/631712