Koledzy  z Litwy zapraszają na 21 Kongres Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Towarzystwo w swoim newsletterze podkreśla znaczenie spotkania dla młodych lekarzy rehabilitacji nie tylko ze względu na bogaty program naukowo-edukacyjny, a wszczególności przeznaczony dla lekarzy specjalizaujących się trakt wykładów pod nazwą Europjeska Szkoła Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Wilnie.

Kongres może stać się miejscem powstania międzynarodowej społecznej sieci młodych lekarzy specjalistów lub specjalizujących się w rehabilitacji medycznej. Taka inicjatywa stanowi dopełnienie do międzynarodowych szkoleń, inicjatyw naukowych i konkursów przeznaczonych dla wspierania tej ambitnej i różnorodnej grupy uzdolnionych ludzi. Korzyścią z sieci społecznej jest nawiązanie bliższych relacji tak cennych w kontekście późniejszej międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, dzielenia się poglądami i łączenia pasjami, także pozamedycznymi (np. sport, turystyka, rozwijanie talentów twórczych).

Jeśli jesteś zainteresowany/a lub chcesz się zaangazować:

1. Odwiedź stronę Kongresu
2. Kliknij "Attend to the Event"
3. wstaw komentarze, video, fotografie, podziel się pomysłami, informacjami i wejdź w sieć wydarzeń 21 Kongresu ESPRM.