Najnowszy newsletter Cochrane Rehabilitation przybliża nam świeże publikacje w zakresie krytycznej analizy dowodów na skuteczność rehabilitacji w różnych stanach zdrowia. Przeczytamy w nim między innymi o:

  • skuteczności treningu aerobowego u osób po urazowym uszkodzeniu mózgu
  • rehabilitacji zawodowej osób z urazowymi uszkodzeniami kończyn górnych
  • zastosowaniu joi w rehabilitacji osób po udarze mózgu

Więcej na temat inicjatywy Cochrane Rehabilitation i możliwości czynnego udziału w przedsięwzięciu znajdziesz tutaj