2 maja 2018 w Wilnie, podczas XXI Kongresu ESPRM nastapi oficjalne ogłoszenie III Edycji Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Szczegóły w newsletterze.