Informuję o interesującej sesji łączonej (ESPRM i EUGMS) mającej miejsce 4 maja 2018 w Wilnie poświęconej rehabilitacji osób w podeszłym wieku. Szczegóły znajdziejsz tutaj