Przewlekły ból neuropatyczny jest udziałem 6-10% światowej populacji. Leczenie jest trudne, ponieważ tylko niewielki odsetek pacjentów doświadcza istotnych korzyści z terapii, a działania niepożądane często przewyższają korzyści. Według współczesnych wytycznych konwencjonalne leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne są nieskuteczne. Istnieje zgodność co do stosowania leków przeciwdepresyjnych i przecipadaczkowych. Dyskusyjna jest rola opioidów i leków na bazie pochodnych konopi.
Najnowszy przegląd systematyczny Cochrane podsumowuje obecne dowody na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków na bazie pochodnych konopii w terapii przewlekłego bólu neuropatycznego u dorosłych w porównaniu z placebo lub innymi lekami. Stwierdzono obecność dowodów na poziomie od umiarkowanego do bardzo niskiego na istnienie przewagi leków na bazie pochodnych konopii nad placebo w redukcji bólu, problemów ze snem i związanego z bólem stresu psychicznego. Działania uboczne (senność, zaburzenia orientacji i objawy psychotyczne mogą ograniczać kliniczną przydatność kliniczną pochodnych kanabinoidów