Międzynarodowe Towarzystwo Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji (ISPRM) będzie czerpać inspirację z motywujących słów Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa - „Pandemia COVID-19 wywołała zamęt w wielu systemach ochrony zdrowia, ale stanowi również okazję do nawiązania więzi, zacieśnienia współpracy i wykazania wartości rehabilitacji dla zdrowia populacji. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, społeczność profesjonalistów zaangażowanych w rehabilitację musi wykazać interdyscyplinarna współpracę, nawiązać kontakty wewnątrz krajów i międzynarodowe, aby umożliwić dostęp do rehabilitacji wszystkim, który jej potrzebują”.

ISPRM nawiązało oficjalna współpracę z WHO w 2000 r. Współpraca była kontynuowana przez lata, przynosząc owoce m.in. w postaci Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (2001), Światowego Raportu nt. Niepełnosprawności (2011),  Planu Działania WHO na lata 2014-2021, czy Wezwana do Działania: Rehabilitacja 2030.

22 lipca 2020 stał się historycznym dniem dla ISPRM, ponieważ Dyrektor Generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, wysłał specjalną wiadomość do ISPRM i jego członków występując podczas webinaru na temat współpracy ISPRM-WHO. Podkreślił, że wiele narzędzi i zasobów niezbędnych do realizacji wizji WHO dotyczącej rozwoju powszechnego dostępu do ochrony zdrowia, z których korzysta WHO opiera się na dorobku ISPRM oraz szerzej – zawdzięcza społeczności profesjonalistów rehabilitacji.

Czytaj dalej…