Istotnymi aspektami spotkania będzie wielodyscyplinarne leczenie ostrych złamań, zwłaszcza złamania bliżej części kości udowej , znaczenie rehabilitacji dla osiągnięcia maksymalnej funkcji i poprawy jakości życia, profilaktyka wtórna obejmująca zarówno działania w kierunku poprawy jakości kości, jak i upadki, międzynarodowa współpraca wielodyscyplinarna w celu przeprowadzenia niezbędnych zmian w polityce zdrowotnej

Udział jest bezpłatny, jednak konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Szczegóły w poniższym programie